1. bookTom 86 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2335-8750
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Review of J. Paužuolienė and L. Šimanskienė’s monograph “Organizational Culture: Assessment, Formation, Change”

Data publikacji: 17 Mar 2022
Tom & Zeszyt: Tom 86 (2021) - Zeszyt 1 (December 2021)
Zakres stron: 125 - 126
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo