1. bookTom 6 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0036
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Education and Creativity-Reflection After the Turn of the Century

Data publikacji: 28 Jun 2019
Tom & Zeszyt: Tom 6 (2019) - Zeszyt 1 (June 2019)
Zakres stron: 125 - 139
Otrzymano: 22 Mar 2018
Przyjęty: 12 Jan 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0036
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Canetti, E. (1977). Ocalony język, przekład M. Przybyłowska. Warszawa: Czytelnik.Search in Google Scholar

Erikson, E. H.(1965a). The challenge of youth. New York: Anchor Books.Search in Google Scholar

Erikson, E.H.(1965b). Childhood and Society. Harmondswoth: Penguin Books Pty Ltd.Search in Google Scholar

Erikson, E.H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. przekład P. Hejmej, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.Search in Google Scholar

Guilford, J.P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5(9), 444–454.10.1037/h0063487Search in Google Scholar

Verne, J. (1955). Tajemnicza wyspa. Warszawa: Nasza Księgarnia.Search in Google Scholar

Wallas, G. (1926). The art of thought. New York: Harcourt Brace.Search in Google Scholar

Witkowski, L. (2000). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Erik-sona. Toruń: Wyd. J. Witkowicz.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo