1. bookTom 6 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0036
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Processes Stimulating Dynamic Cooperation in Female Art Groups. A Qualitative Research Report

Data publikacji: 28 Jun 2019
Tom & Zeszyt: Tom 6 (2019) - Zeszyt 1 (June 2019)
Zakres stron: 112 - 124
Otrzymano: 11 Apr 2019
Przyjęty: 26 Jun 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0036
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Amabile, T. (1996). Creativity in the context. Update to the social psychology if creativity. Boulder: Westview Press.Search in Google Scholar

Chadwick, W. (2015). Kobiety, sztuka i społeczeństwo. [Women, Art, and Society]. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.Search in Google Scholar

Csikszentmihaly, M. (1996). Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins.Search in Google Scholar

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. [Designing a qualitative research]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Dziemidok, B. (2002). Główne kontrowersje estetyki współczesnej. [The main controversies of contemporary aesthetics]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Gombrich, E. H. (2011). Pisma o sztuce i kulturze. [The papers/letters about art and culture]. Kraków: Uniwersitas.Search in Google Scholar

Ksufman, J-C. (2010). Wywiad rozumiejący. [Understanding Interview]. Warszawa: Oficyna Naukowa.Search in Google Scholar

Konecki, K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. [Qualitative Research. Grounded Theory]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Kowalczyk, I. (1997). Wątki feministyczne w sztuce polskiej. [Feminist threads in Polish art]. „Artium Quaestiones”, nr VIII, s. 135-152.Search in Google Scholar

Kunst, B. (2016). Artysta w pracy. O pokrewieństwie sztuki i kapitalizmu. [Artist at Work. Proximity of Art and Capitalism]. Warszawa-Lublin: Centrum Kultury w Lublinie.Search in Google Scholar

Kvale, S. (2004). InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. [InterViews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing]. Białystok: Trans Humana.Search in Google Scholar

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. [Doing Interviews]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Lebuda, I., Glăveanu, V. P. (Eds.) (2019). The Palgrave Handbook of Social Creativity Research. Cham: Palgrave Macmillan.10.1007/978-3-319-95498-1Search in Google Scholar

Miles, B. M., Huberman, A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. [Analysis of qualitative data]. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.Search in Google Scholar

Nęcka, E. (1994). TRoP ... Twórcze Rozwiązywanie Problemów. [TRoP…Creative Problem Solving]. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.Search in Google Scholar

Olesen, V. (2009). Feministyczne badania jakościowe u progu millenium, Zarys i wyzwania. [Early Millennial Feminist Qualitative Research: Challenges and Contours]. In. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (Eds.) Metody badań jakościowych, tom 1. [The Sage Handbook of Qualitative Research]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Paulus, P. B., Brown, V., Ortega A. H. (1999). Group creativity, In. R. E. Purser, A. Montouri (Eds.) Social creativity, Cresskill, NJ: Hampton Press, Inc.Search in Google Scholar

Patton, M. (2002). Qualitative Evaluation and Research Methods, London: Sage.Search in Google Scholar

Rottenberg, A. (2005). Sztuka w Polsce 1945-2005. [Art. In Poland 1945 – 2005]. Warszawa: Wydawnictwo STENTOR.Search in Google Scholar

Runco, M. A. (2007), Creativity. Theories and themes: research, development, and practice. Academic Press.Search in Google Scholar

Szmidt, K. (2013), Pedagogika twórczości. [Pedagogy of Creativity]. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Search in Google Scholar

Sawyer, R. K. (2006). Explaining creativity. The science of human innovation, New York: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Sawyer, R. K. (2007). Group genius. The creative power of collaboration, New York: Basic Book.Search in Google Scholar

Sawyer, R. K. (2010). Individual and group creativity. In. J. C. Kaufman, R. J. Sternberg (Eds.) The Cambridge Handbook of creativity, Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Stasiakiewicz, M., (1999). Twórczość i interakcja. [Creativity and Interaction]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.Search in Google Scholar

Talar, E.M., (2011). Ewa Partum, In A. Jakubowska (Ed.) Artystki polskie. [Polish women artists], Bielsko-Biała: ParkEdukacjaSearch in Google Scholar

Wengraf, T.(2001). Qualitative Research Interviewing, London: SAGE Publications.10.4135/9781849209717Search in Google Scholar

http://www.galeriasztuki.wloclawek.pl/wystawy/archiwum/98-2012/sala-glowna/323-grupa-plus-minus-malarstwo-rysunek-tkaninaSearch in Google Scholar

http://www.ldk.lodz.pl/aktualnosci-a3/istnosc.-coda-grupa-0-w-galerii-imaginarium-r3360Search in Google Scholar

http://bwasieradz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=263:w-dniu-6-marca-2015-r-odbyo-si-otwarcie-interdyscyplinarnej-wystawy-zatytuowanej-istno&catid=1:latest-news&Itemid=50Search in Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Frakcja_(grupa_artystek);Search in Google Scholar

https://dzienniklodzki.pl/grupa-frakcja-w-lodzkiej-galerii-manhattan-transfer/ar/11876444;Search in Google Scholar

https://msl.org.pl/wydarzeniams/archiwum/wirtualne-archiwum-sztuki-kobiet,2605.html;Search in Google Scholar

http://www.splesz.pl/alicja-kujawska-artystki-i-kuratorki-kobiety-ktore-siedza-w-lodzi-o-grupie-frakcja-stowarzyszenia-sztuka-i-dokumentacja/; Katarzyna Lubińska, Grupa Frakcja w łódzkiej Galerii Manhattan Transfer, „Dzienniklodzki.pl” (pol.); Maciej Cholewiński, Czego nie ma, ale będzie, Kalejdoskop 5/201, 7, s. 50Search in Google Scholar

http://www.e-kalejdoskop.pl/content/magazyny/pdf/kalejdos_5_2017_interpdf-1499840570.pdfSearch in Google Scholar

O naturze rzeczy - wystawa malarstwa GRUPY PLUSMINUS (Galeria Sześciu Obrazów, Ośrodek Kultury Górna, Łódź, 14.09 - 24.10.2018)Search in Google Scholar

Istność (Centrum Kultury “Browary B” we Włocławku, 17.10 - 20.12. 2015)Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo