1. bookVolume 6 (2019): Issue 1 (June 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2354-0036
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Processes Stimulating Dynamic Cooperation in Female Art Groups. A Qualitative Research Report

Published Online: 28 Jun 2019
Volume & Issue: Volume 6 (2019) - Issue 1 (June 2019)
Page range: 112 - 124
Received: 11 Apr 2019
Accepted: 26 Jun 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2354-0036
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The subject of the article is the activity of female artistic groups, with a particular focus on development and its dynamics. The aim of the research was to reconstruct the experiences and meanings that professional artists attribute to functioning in such groups. The analysis of the activities of such groups is part of the study of the environmental aspect of creativity. For the purposes of the article, qualitative research was conducted using the technique of free interviews with representatives of four artistic groups representing fine arts, cooperating in Łodz/Poland. The artists represent different generations.

Keywords

Amabile, T. (1996). Creativity in the context. Update to the social psychology if creativity. Boulder: Westview Press.Search in Google Scholar

Chadwick, W. (2015). Kobiety, sztuka i społeczeństwo. [Women, Art, and Society]. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.Search in Google Scholar

Csikszentmihaly, M. (1996). Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins.Search in Google Scholar

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. [Designing a qualitative research]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Dziemidok, B. (2002). Główne kontrowersje estetyki współczesnej. [The main controversies of contemporary aesthetics]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Gombrich, E. H. (2011). Pisma o sztuce i kulturze. [The papers/letters about art and culture]. Kraków: Uniwersitas.Search in Google Scholar

Ksufman, J-C. (2010). Wywiad rozumiejący. [Understanding Interview]. Warszawa: Oficyna Naukowa.Search in Google Scholar

Konecki, K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. [Qualitative Research. Grounded Theory]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Kowalczyk, I. (1997). Wątki feministyczne w sztuce polskiej. [Feminist threads in Polish art]. „Artium Quaestiones”, nr VIII, s. 135-152.Search in Google Scholar

Kunst, B. (2016). Artysta w pracy. O pokrewieństwie sztuki i kapitalizmu. [Artist at Work. Proximity of Art and Capitalism]. Warszawa-Lublin: Centrum Kultury w Lublinie.Search in Google Scholar

Kvale, S. (2004). InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. [InterViews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing]. Białystok: Trans Humana.Search in Google Scholar

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. [Doing Interviews]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Lebuda, I., Glăveanu, V. P. (Eds.) (2019). The Palgrave Handbook of Social Creativity Research. Cham: Palgrave Macmillan.10.1007/978-3-319-95498-1Search in Google Scholar

Miles, B. M., Huberman, A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. [Analysis of qualitative data]. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.Search in Google Scholar

Nęcka, E. (1994). TRoP ... Twórcze Rozwiązywanie Problemów. [TRoP…Creative Problem Solving]. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.Search in Google Scholar

Olesen, V. (2009). Feministyczne badania jakościowe u progu millenium, Zarys i wyzwania. [Early Millennial Feminist Qualitative Research: Challenges and Contours]. In. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (Eds.) Metody badań jakościowych, tom 1. [The Sage Handbook of Qualitative Research]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Paulus, P. B., Brown, V., Ortega A. H. (1999). Group creativity, In. R. E. Purser, A. Montouri (Eds.) Social creativity, Cresskill, NJ: Hampton Press, Inc.Search in Google Scholar

Patton, M. (2002). Qualitative Evaluation and Research Methods, London: Sage.Search in Google Scholar

Rottenberg, A. (2005). Sztuka w Polsce 1945-2005. [Art. In Poland 1945 – 2005]. Warszawa: Wydawnictwo STENTOR.Search in Google Scholar

Runco, M. A. (2007), Creativity. Theories and themes: research, development, and practice. Academic Press.Search in Google Scholar

Szmidt, K. (2013), Pedagogika twórczości. [Pedagogy of Creativity]. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Search in Google Scholar

Sawyer, R. K. (2006). Explaining creativity. The science of human innovation, New York: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Sawyer, R. K. (2007). Group genius. The creative power of collaboration, New York: Basic Book.Search in Google Scholar

Sawyer, R. K. (2010). Individual and group creativity. In. J. C. Kaufman, R. J. Sternberg (Eds.) The Cambridge Handbook of creativity, Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Stasiakiewicz, M., (1999). Twórczość i interakcja. [Creativity and Interaction]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.Search in Google Scholar

Talar, E.M., (2011). Ewa Partum, In A. Jakubowska (Ed.) Artystki polskie. [Polish women artists], Bielsko-Biała: ParkEdukacjaSearch in Google Scholar

Wengraf, T.(2001). Qualitative Research Interviewing, London: SAGE Publications.10.4135/9781849209717Search in Google Scholar

http://www.galeriasztuki.wloclawek.pl/wystawy/archiwum/98-2012/sala-glowna/323-grupa-plus-minus-malarstwo-rysunek-tkaninaSearch in Google Scholar

http://www.ldk.lodz.pl/aktualnosci-a3/istnosc.-coda-grupa-0-w-galerii-imaginarium-r3360Search in Google Scholar

http://bwasieradz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=263:w-dniu-6-marca-2015-r-odbyo-si-otwarcie-interdyscyplinarnej-wystawy-zatytuowanej-istno&catid=1:latest-news&Itemid=50Search in Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Frakcja_(grupa_artystek);Search in Google Scholar

https://dzienniklodzki.pl/grupa-frakcja-w-lodzkiej-galerii-manhattan-transfer/ar/11876444;Search in Google Scholar

https://msl.org.pl/wydarzeniams/archiwum/wirtualne-archiwum-sztuki-kobiet,2605.html;Search in Google Scholar

http://www.splesz.pl/alicja-kujawska-artystki-i-kuratorki-kobiety-ktore-siedza-w-lodzi-o-grupie-frakcja-stowarzyszenia-sztuka-i-dokumentacja/; Katarzyna Lubińska, Grupa Frakcja w łódzkiej Galerii Manhattan Transfer, „Dzienniklodzki.pl” (pol.); Maciej Cholewiński, Czego nie ma, ale będzie, Kalejdoskop 5/201, 7, s. 50Search in Google Scholar

http://www.e-kalejdoskop.pl/content/magazyny/pdf/kalejdos_5_2017_interpdf-1499840570.pdfSearch in Google Scholar

O naturze rzeczy - wystawa malarstwa GRUPY PLUSMINUS (Galeria Sześciu Obrazów, Ośrodek Kultury Górna, Łódź, 14.09 - 24.10.2018)Search in Google Scholar

Istność (Centrum Kultury “Browary B” we Włocławku, 17.10 - 20.12. 2015)Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo