1. bookVolume 57 (2011): Edizione 1 (March 2011)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Prima pubblicazione
14 Dec 2009
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Efficiency of bark beetles catch to pheromone trap in atypical conditions

Pubblicato online: 16 Jun 2011
Volume & Edizione: Volume 57 (2011) - Edizione 1 (March 2011)
Pagine: 11 - 21
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Prima pubblicazione
14 Dec 2009
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Brutovský D., 1999: Výsledky testovania životnosti feromónových prípravkov na podkôrny hmyz v roku 1998. In: Varínsky J. (ed.): Aktuálne problémy v ochrane lesa '99: Zborník referátov zo seminára 8. - 9. apríl, Banská Štiavnica, Zvolen: LVÚ, LOS, s. 77 - 82.Search in Google Scholar

Brutovský D., Jakuš R., 2002: Ďalšie poznatky z výskumu feromónových prípravkov na podkôrny hmyz. In: Varínsky J. (ed.): Aktuálne problémy v ochrane lesa 2002: Zborník referátov zo seminára 18. - 19. apríl, Banská Štiavnica, Zvolen: LVÚ, LOS, s. 135 - 137.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo