1. bookVolume 57 (2011): Edition 1 (March 2011)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Première parution
14 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Efficiency of bark beetles catch to pheromone trap in atypical conditions

Publié en ligne: 16 Jun 2011
Volume & Edition: Volume 57 (2011) - Edition 1 (March 2011)
Pages: 11 - 21
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Première parution
14 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Brutovský D., 1999: Výsledky testovania životnosti feromónových prípravkov na podkôrny hmyz v roku 1998. In: Varínsky J. (ed.): Aktuálne problémy v ochrane lesa '99: Zborník referátov zo seminára 8. - 9. apríl, Banská Štiavnica, Zvolen: LVÚ, LOS, s. 77 - 82.Search in Google Scholar

Brutovský D., Jakuš R., 2002: Ďalšie poznatky z výskumu feromónových prípravkov na podkôrny hmyz. In: Varínsky J. (ed.): Aktuálne problémy v ochrane lesa 2002: Zborník referátov zo seminára 18. - 19. apríl, Banská Štiavnica, Zvolen: LVÚ, LOS, s. 135 - 137.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo