Uneingeschränkter Zugang

Efficiency of bark beetles catch to pheromone trap in atypical conditions


Zitieren

V príspevku sú zhrnuté údaje o odchytoch podkôrneho hmyzu, najmä lykožrúta smrekového - Ips typographus a lykožrúta lesklého - Pityogenes chalcographus, do feromónových lapačov v atypických podmienkach urbanizovaného prostredia - na streche budovy LVÚ Zvolen, za roky 1982 - 2009, t. j. za 28 rokov. Za toto obdobie sa v tomto prostredí vykonalo viacero komparatívnych pokusov, ktoré pomohli pri testovaní nových vývojových prípravkov, pri zefektívňovaní detailov aplikácie lapačovej metódy a pri monitoringu niektorých druhov podkôrneho hmyzu. Počas celého trvania pozorovaní sa zachytilo viac ako 5 miliónov imág lykožrúta lesklého (max. 698 tis. ks v r. 2007) a takmer 32 tis. imág lykožrúta smrekového (max. 3 570 ks v r. 2007). V uvádzanom roku sa tu zachytilo aj 90 ks imág karanténneho lykožrúta severského - Ips duplicatus.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Biologie, Botanik, Ökologie, andere