Accès libre

The dynamics of vegetative phenophases observed at the autochton population of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) in Slovakia

À propos de cet article

Balut S., Sabor J., 2002: Inventory Provenance Test of Norway Spruce (Picea abies [L.] Karst.) IPTNS-IUFRO 1964/68 in Krynica. Krakow, Akademia Rolnicza im. H. Kollataja w Krakowie, 200 p.Search in Google Scholar

Bauer Z., 2006: Fenologické tendence složek jihomoravského lesa na příkladu habrojilmové jaseniny (Ulmi-Fraxineta Carpini) za období 1961-2000. Část II. Fenologie bylin a ptáků. Meteorologické zprávy, 59:113-117.Search in Google Scholar

Bednářová E., Merklová L., 2006: Fenologická pozorování u modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) na Drahanské vrchovině v letech 1991 až 2005. In Neuhöferová, P.: Modřín - strom roku 2006. Praha, Česká zemědelská univerzita v Prahe, p. 73-78.Search in Google Scholar

Bednářová E., Merklová L., 2007: Vyhodnocení fenologie mladého smrkového porostu v oblasti Drahanská vrchovina. In Rožnovský J., Litschmann T., Vyskot I. (eds.): Klima lesa. Brno, ČHMÚ, 5 s.Search in Google Scholar

Braslavská O., Kamenský L., 1999: Fenologické charakteristiky ihličnatých drevín v období 1986-1995. Meteorologický časopis, 2(3): 41-47.Search in Google Scholar

Chalupka W., 1998: Kwitnienie i obradzanie. In Biologia świerka pospolitego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, p. 157-169.Search in Google Scholar

Kolektív, 1984: Návod pre fenologické pozorovanie lesných rastlín. SHMÚ Bratislava, 23 s.Search in Google Scholar

Kurpelová M., 1963: Fenologická charakteristika vysoko položených kotlín na Slovensku. Geografický časopis, 15: 241-263.Search in Google Scholar

Kurpelová M., 1972: Fenologické pomery kraja. In Klimatické a fenologické pomery Stredoslovenského kraja. HMÚ Bratislava, p. 325-414.Search in Google Scholar

Kurpelová M., 1980: Fenologické javy a ich vzťah ku kolísaniu klímy. Meteorologické zprávy, 33(5): 142-147.Search in Google Scholar

Luknárová V., 2000: Nástup fenologických fáz smreka obyčajného a zmena klímy. Národný klimatický program SR, V., zv. 8, MŽP, SHMÚ Bratislava, 110 p.Search in Google Scholar

Merklová L., Bednářová E. 2008: Results of the phenological study of the norway spruce in the mixed stand. In Rožnovský J., Litschmann T., (ed): Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině. Brno, ČHMÚ, 8 s.Search in Google Scholar

Minďáš J., Škvarenina J., Kunca V., 2007: Impact global climate change on forest ecosystems in Slovakia - general overview. Lesn. Čas.-Forestry Journal, 53(3): 227-235.Search in Google Scholar

Pagan J., 1985: Vyhodnotenie rastu a fenologických prejavov archívu pôvodov Picea abies [L.] Karst. v Arboréte Borová hora VŠLD. XXI. pracovná konferencia botanických záhrad ČSSR, Zvolen, VŠLD, p. 88-106.Search in Google Scholar

Slavíková J., 1986: Ekologie rostlin, Praha, SZN, 368 p.Search in Google Scholar

Střelcová K., Škvarenina J., 2007: Meteorologické laboratórium s on-line prenosom meteorologických údajov z regionálnych meteorologických staníc do internetu. www.tuzvo.skSearch in Google Scholar

Škvareninová J., 2008: Sart of spring phenophases in pedunculate oak (Quercus robur L.) in the Zvolenska basin, in relation to temperature sums. Meteorological Journal, 11(1-2): 15-20.Search in Google Scholar

Štefančík I., 1995: Fenológia v lesníctve. 1. Začiatok vegetačnej činnosti. Lesn. Čas., 41(2): 131-139.Search in Google Scholar

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Langue:
Anglais
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other