1. bookVolume 55 (2009): Edition 1 (March 2009)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Première parution
14 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Strategy of forestry development in Slovakia

Publié en ligne: 14 Dec 2009
Volume & Edition: Volume 55 (2009) - Edition 1 (March 2009)
Pages: 65 - 84
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Première parution
14 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Konôpka J., Kern J., 1999: Problémy a úlohy rozvoja lesného hospodárstva Slovenskej republiky - návrhy na ich riešenie. Lesnícke štúdie, 56, Bratislava, Príroda, a. s., 98 s.Search in Google Scholar

Konôpka J. a kol., 2000: Stav lesov a lesníctva na Slovensku. Návrhy strategických a koncepčných zámerov. Zvolen, LVÚ Zvolen, 234 s.Search in Google Scholar

Konôpka J. a kol., 2003: Koncepčné zámery lesníctva Slovenskej republiky do konca roka 2006. Zvolen, LVÚ Zvolen. 77 s.Search in Google Scholar

Moravčík M., Novotný J., Toma P. et al., 2008: Národný lesnícky program Slovenskej republiky. MP SR, NLC - LVÚ Zvolen, 63 s.Search in Google Scholar

Moravčík M. a kol., 2007: Prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka - časť lesníctvo. (Účelový elaborát), Zvolen, NLC-LVÚ Zvolen, 66 s.Search in Google Scholar

Moravčík M., Toma P., Král F., 2008: Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky. Príloha časopisu LES/Slovenské lesokruhy, č. 7-8/2008, 24 s.Search in Google Scholar

Moravčík M. et al. 2008: Stratégia rozvoja lesníctva. (Účelový elaborát), Zvolen, NLC-LVÚ Zvolen, 80 s.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo