1. bookVolume 55 (2009): Edition 1 (March 2009)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Première parution
14 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Parasitic wasps (Hymenoptera) of the European oak bark beetle larvae (Scolytus intricatus Ratz., Coleoptera: Scolytidae)

Publié en ligne: 14 Dec 2009
Volume & Edition: Volume 55 (2009) - Edition 1 (March 2009)
Pages: 1 - 12
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Première parution
14 Dec 2009
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Čapek M., 1986: Lumčíkovité (Hymenoptera: Braconidae) ako parazitoidy podkôrnych a drevokazných škodcov duba - vektorov tracheomykóz. Biológia (Bratislava), 41, s. 535-542.Search in Google Scholar

Čapek M., Finďo S., Brutovský D., 1987: Možnosti biologickej ochrany proti vektorom hromadného hynutia dubov. In Čapek M. a kol. (ed.): Vedecké práce VÚLH 36, Bratislava: Príroda, s. 169-182.Search in Google Scholar

Doganlar M., Schopf R., 1984: Some biological aspect of the European oak bark beetle, Scolytus intricatus (Ratz.) (Col., Scolytidae) in the northern parts of Germany (BRD). J. Appl. Entomol., 97, s. 153-162.10.1111/j.1439-0418.1984.tb03731.xSearch in Google Scholar

Galko J., Pavlík Š., Zach P., 2007: Floeo- a xylofágne chrobáky (Coleoptera) v ťažbových zvyškoch dubov a ich prirodzení hmyzí nepriatelia. Acta Facultatis Forestalis Zvolen Slovakia., 49(1): 31-42.Search in Google Scholar

Gogola E., Chovanec D., 1987: Podkôrnik dubový a tracheomykóza dubov. Bratislava: Videopress MON, 79 s.Search in Google Scholar

Hedqvist K. J., 1963: Die Feinde der Borkenkäfer in Schweden. Studia Forestalia Suecica, 11, s. 1-177.Search in Google Scholar

Hlaváč P., Pavlík Š., 2000: Podiel podkôrnika dubového (Scolytus intricatus Ratz.) na prenose tracheomykóznych húb. In Varínsky J. (ed): Aktuálne problémy v ochrane lesa 2000. Zborník referátov z celoslovenského seminára, Zvolen, Lesnícky výskumný ústav Zvolen, s. 123-125.Search in Google Scholar

Marković Č., Stojanović A., 2001: Significance of parasitoids in the redukcion of oak bark beetle Scolytus intricatus Ratzeburg (Col., Scolytidae) in Serbia. J. Appl. Ent., 127, s. 23-28.10.1046/j.1439-0418.2003.00620.xSearch in Google Scholar

Nuorteva M., 1957: Zur Kenntnis der parasitischen Hymenopteren der Borkenkäfer Finnlands. Ann. Entomol. Fenn., 23, s. 47-71.Search in Google Scholar

Patočka J., Novotný J., 1987: Účasť hmyzu na hromadnom hynutí dubov na Slovensku. In Čapek M. a kol. (ed.): Vedecké práce VÚLH 36, Bratislava: Príroda, s. 57-90.Search in Google Scholar

Pavlík Š., 2003: Parazitácia zimujúcich lariev podkôrnika dubového (Scolytus intricatus Ratz.) parazitoidmi. Acta Facultatis Forestralis XLV, Zvolen: Vyd. TU, s. 227-236.Search in Google Scholar

Yates M. G., 1984: The biology of the oak bark beetle Scolytus intricatus (Ratzeburg) (Coleoptera: Scolytidae) in southern England. Bull. Ent. Res. 74, s. 569-579.10.1017/S0007485300013948Search in Google Scholar

Zach P., 1994: Floeo- a xylofágne chrobáky (Coleoptera) v dubových lapákoch na lesostepnom stanovišti. Lesn. Čas.-Forestry Journal, 40(4): 249-257.Search in Google Scholar

Zach P., 1995: K abudancii a priestorovému rozmiestneniu xylofágnych chrobákov (Coleoptera) na duboch. Entomofauna carpatica, (7): 145-150.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo