1. bookVolume 21 (2016): Issue 3 (September 2016)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2015
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Business Model in Research-Development Activity

Online veröffentlicht: 30 May 2017
Seitenbereich: 43 - 77
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2015
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

More and more premises suggest that maintaining positive trends in Polish economy won’t be possible without changing the philosophy of activity which many companies follow. Taking into consideration the growing demands of clients and the market, globalization, which is strengthening competition, as well as the growing complexity of tools and production-service methods, it is not enough to continue building market position based on limitation of costs and lower product prices. Rising to the growing challenges, in particular, the challenges ahead of production-service units, will require a broad application of the achievements of science and technology to the processes of development. Even the biggest companies more and more often take advantage of the help of various partners, who support them in the process of introducing new solutions raising the efficiency of activities.

1. Bąk, M., Kulawczuk, P., Szcześniak, A. (ed.) (2011). Modele biznesowe przedsiębiorstw tworzonych na bazie szkół wyższych. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.Search in Google Scholar

2. Bednarek-Michalska, B. (2013). Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego. Toruń: Stowarzyszenie EBIB.Search in Google Scholar

3. Doligalski, T. (scientific editor) (2014). Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.Search in Google Scholar

4. Duczkowska-Piasecka, M. (ed.), Poniatowska-Jaksch, M., Duczkowska-Małysz, K. (2013). Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne. Warszawa: Difin.Search in Google Scholar

5. Dziennik Ustaw (Journal of Laws), 1994, poz. 83.Search in Google Scholar

6. Dziennik Ustaw (Journal of Laws) 2001, nr 49, poz. 508.Search in Google Scholar

7. Gołębiowski, T., Dudzik, T.M., Lewandowska, M., Witek-Hajduk, M. (2008). Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.Search in Google Scholar

8. Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (2009). Warszawa: Project Management Institute.Search in Google Scholar

9. Jabłoński, A. (2008). Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.Search in Google Scholar

10. Jabłoński, M. (2011). Geometria modeli biznesu. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa 4 (735), p. 39-47.Search in Google Scholar

11. Kerzner, H. (2013). Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Hoboken NJ: John Wiley & Sons.Search in Google Scholar

12. Koszałka, J., Pniewska, J., Kuźniewski, D. (2014). Innowacje jako przedmiot obrotu rynkowego. Marketing i Rynek, 3, część II, Artykuły na płycie CD.Search in Google Scholar

13. Koszałka, J., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w uczelni. Opracowanie niepublikowane.Search in Google Scholar

14. Kotler, P. (2005). Winning through Value Oriented Marketing, Seminar, Marketing Institute of Singapore, 28 stycznia 1994 r. In: A. Drapińska, Zastosowanie marketingu relacji; In: M. Daszkowska (ed.), Marketing. Ujęcie systemowe. Gdańsk: Wydawnictwo PG.Search in Google Scholar

15. Matusiak, K.B., (ed.) (2008). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: PARP.Search in Google Scholar

16. Osterwalder, A. i Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.Search in Google Scholar

17. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: HELION.Search in Google Scholar

18. Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD, Wspólnoty Europejskie 2005.Search in Google Scholar

19. Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum.Search in Google Scholar

20. Slywotzky, A.J., Morrison, D.J., Andelman, B. (2000). Strefa zysku. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

21. Santarek, K. (ed.) (2008). Transfer technologii z uczelni do biznesu. tworzenie mechanizmów transferu technologii. Warszawa: PARP, September.Search in Google Scholar

22. Stonehouse, G., Hamill, J., Cambell, D., Purdie, T. (2001). Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Warszawa: Felberg SJA.Search in Google Scholar

23. Ustawa o ochronie baz danych July 27, 2001 (Dz.U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402).Search in Google Scholar

24. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji from April 16, 1996 (Dz. U. z 1996 r., nr 47, poz. 211).Search in Google Scholar

25. http://pga.blox.pl/2007/05/Czym-sa-modele-biznesowe-i-jak-sie-je-definiuje.html ( March 25, 2015 r.).Search in Google Scholar

26. https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/ustawy/ustawa-o-finansowaniu-nauki.pdf (March 26, 2015 r.).Search in Google Scholar

27. http://www.wkuwanko.pl/ekonomia/ekonomia-koszty-w-przedsiebiorstwie_35_2582.html (May 4, 2016 r.).Search in Google Scholar

28. https://moodle.umk.pl/BU/mod/book/view.php?id=111&chapterid=290 / (May 16, 2016 r.)Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo