1. bookVolumen 21 (2016): Heft 3 (September 2016)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-8414
Erstveröffentlichung
30 Mar 2015
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Uneingeschränkter Zugang

The Role of Knowledge in the Processes of Creating and Implementing Innovations

Online veröffentlicht: 30 May 2017
Seitenbereich: 79 - 103
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-8414
Erstveröffentlichung
30 Mar 2015
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Baruk, A. (2016). Relacje między przełożonymi i pracownikami vs gotowość do rekomendowania przez nich pracodawcy. In: C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska (ed.), Organizacja Inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich (p. 147). Warszawa: Oficyna wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.Search in Google Scholar

2. Baruk, J. (2015). Zarządzanie działalnością innowacyjną w organizacjach naukowych i badawczo-rozwojowych. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, No. 3.Search in Google Scholar

3. Baruk, J. (2014). Wspomaganie działalności innowacyjnej wiedzą. In: A. Stabryła, T. Małkus (ed.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym (p. 238). Kraków: Encyklopedia Zarządzania Mfiles.pl,.Search in Google Scholar

4. Baruk, J. (2010). Wiedza w procesie rozwoju nowego produktu. Marketing i Rynek, No. 8.Search in Google Scholar

5. Baruk, J. (2009). Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje. Marketing i Rynek, No. 3.Search in Google Scholar

6. Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.Search in Google Scholar

7. Cardoso, L., Meireles, A., Peralta, C.F. (2012). Knowledge management and its critical factors in social economy organizations. Journal of Knowledge Management, Vol. 16, No. 2.10.1108/13673271211218861Search in Google Scholar

8. Clarke, Th. (2001). The knowledge economy. Education + Training, No. 4/5.10.1108/00400910110399184Search in Google Scholar

9. Corte, V.D., Zamparelli, G., Micera, R. (2013). Innovation in tradition-based firm: dynamic knowledge for international competitiveness. European Journal of Innovation Management, Vol. 16, No. 4.Search in Google Scholar

10. Doligalski, T. (2013). Internet w zarządzaniu wartością klienta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.Search in Google Scholar

11. Eurostat. (2004). Task Force Meeting on Oslo Manual Revision. Luxembourg, 24 November.Search in Google Scholar

12. Ferraresi, A.A., Quandt, C.O., dos Santos S.A., Frega, J.R. (2012). Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance. Journal of Knowledge Management, Vol. 16, No. 5.10.1108/13673271211262754Search in Google Scholar

13. Fu, Q.Y., Chui, Y.P., Helander, M.G. (2006). Knowledge and Management in Product Design. Journal of Knowledge Management, Vol. 10, No. 6.Search in Google Scholar

14. Iacono, M.P., Martinez, M., Mangia, G., Galdiero, C. (2012). Knowledge creation and inter- organizational relationships: the development of innovation in the railway industry. Journal of Knowledge Management, Vol. 16, No. 4.Search in Google Scholar

15. Makani, J., Marche, S. (2012). Classifying organizations by knowledge intensity - necessary next-steps. Journal of Knowledge Management, No. 2.10.1108/13673271211218843Search in Google Scholar

16. McAdam, R., Reid, R. (2001). SME and large organization perceptions of knowledge management: comparisons and contrasts. Journal of Knowledge Management, No. 3.10.1108/13673270110400870Search in Google Scholar

17. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki.Search in Google Scholar

18. Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext.Search in Google Scholar

19. Perez-Bustamante, G. (1999). Knowledge management in agile innovative organizations. Journal of Knowledge Management, No. 1.10.1108/13673279910259358Search in Google Scholar

20. Prahalad, C.K., Ramaswamy V. (2005). Przyszłość konkurencji. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

21. Prahalad, C.K., Krishnan, M.S. (2010). Nowa era innowacji. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

22. Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.Search in Google Scholar

23. Strategia „Europa 2020”, http://www.mg.gov.pl (accessed on 09.10.2015 r.)Search in Google Scholar

24. unit Beijerse, R.P. (1999). Questions in knowledge management: defining and conceptualizing a phenomenon. Journal of Knowledge Management, No. 2.10.1108/13673279910275512Search in Google Scholar

25. Uzkurt, C., Kumar, R., Kimzan, H.S., Eminoglu, G. (2013). Role of innovation in the relationship between organizational culture and firm performance. European Journal of Innovation Management, Vol. 16, No. 1.10.1108/14601061311292878Search in Google Scholar

26. Wallace, J.C., Butts, M.M., Johnson, P.D., Stevens, F.G., Smith, M.B. (2013). A Multilevel Model of Employee Innovation: Understanding the Effects of Regulatory Focus, Thriving, and Employee Involvement Climate. Journal of Management, Vol. XX, No. X.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo