1. bookVolume 21 (2016): Issue 3 (September 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Business Model in Research-Development Activity

Published Online: 30 May 2017
Page range: 43 - 77
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Summary

More and more premises suggest that maintaining positive trends in Polish economy won’t be possible without changing the philosophy of activity which many companies follow. Taking into consideration the growing demands of clients and the market, globalization, which is strengthening competition, as well as the growing complexity of tools and production-service methods, it is not enough to continue building market position based on limitation of costs and lower product prices. Rising to the growing challenges, in particular, the challenges ahead of production-service units, will require a broad application of the achievements of science and technology to the processes of development. Even the biggest companies more and more often take advantage of the help of various partners, who support them in the process of introducing new solutions raising the efficiency of activities.

The partners and allies of business practice in the processes of modernization of the economy are scientificresearch institutions, such as scientific institutes, research-development units and universities. A market on which companies can look for the solutions they need and scientific-research institutions can look for inspiration, partners and capital is being formed. The market provides conditions for operation, development and implementation of developed solutions. Taking into consideration the complexity of market, technical, legal, financial, or intellectual property protection issues, research-development units are more and more frequently unable to function efficiently without a clear and unequivocal definition of goals, methods and conditions of activity. Their market offer has to take into consideration not just scientificresearch, or methodological aspects. Taking into consideration continuously growing demands of the clients and pressure of the competition, scientific-research institutions have to pay attention also to market, information, personnel, or financial aspects typical of strictly commercial ventures. What may support a comprehensive preparation and implementation of scientific-research activities under market conditions are tools successfully used in trade and economy, such as business models. These issues are the basis of deliberations contained in this work.

In order to make it easier for scientific-research institutions to work out models of conduct arranging activity and facilitating efficient functioning on the market, below attention is paid to the consideration of such issues as:

• the notion of business model in the economy and its components,

• characteristic features of research-development activity (R&D),

• the concept of components of business models in research-development activity,

• the essence of business model in research-development activity,

• benefits and conditions of using business models in research-development activity.

The paper ends with a summary - formulation of final conclusions.

Keywords

1. Bąk, M., Kulawczuk, P., Szcześniak, A. (ed.) (2011). Modele biznesowe przedsiębiorstw tworzonych na bazie szkół wyższych. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.Search in Google Scholar

2. Bednarek-Michalska, B. (2013). Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego. Toruń: Stowarzyszenie EBIB.Search in Google Scholar

3. Doligalski, T. (scientific editor) (2014). Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.Search in Google Scholar

4. Duczkowska-Piasecka, M. (ed.), Poniatowska-Jaksch, M., Duczkowska-Małysz, K. (2013). Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne. Warszawa: Difin.Search in Google Scholar

5. Dziennik Ustaw (Journal of Laws), 1994, poz. 83.Search in Google Scholar

6. Dziennik Ustaw (Journal of Laws) 2001, nr 49, poz. 508.Search in Google Scholar

7. Gołębiowski, T., Dudzik, T.M., Lewandowska, M., Witek-Hajduk, M. (2008). Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.Search in Google Scholar

8. Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (2009). Warszawa: Project Management Institute.Search in Google Scholar

9. Jabłoński, A. (2008). Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.Search in Google Scholar

10. Jabłoński, M. (2011). Geometria modeli biznesu. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa 4 (735), p. 39-47.Search in Google Scholar

11. Kerzner, H. (2013). Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Hoboken NJ: John Wiley & Sons.Search in Google Scholar

12. Koszałka, J., Pniewska, J., Kuźniewski, D. (2014). Innowacje jako przedmiot obrotu rynkowego. Marketing i Rynek, 3, część II, Artykuły na płycie CD.Search in Google Scholar

13. Koszałka, J., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w uczelni. Opracowanie niepublikowane.Search in Google Scholar

14. Kotler, P. (2005). Winning through Value Oriented Marketing, Seminar, Marketing Institute of Singapore, 28 stycznia 1994 r. In: A. Drapińska, Zastosowanie marketingu relacji; In: M. Daszkowska (ed.), Marketing. Ujęcie systemowe. Gdańsk: Wydawnictwo PG.Search in Google Scholar

15. Matusiak, K.B., (ed.) (2008). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: PARP.Search in Google Scholar

16. Osterwalder, A. i Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.Search in Google Scholar

17. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: HELION.Search in Google Scholar

18. Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD, Wspólnoty Europejskie 2005.Search in Google Scholar

19. Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum.Search in Google Scholar

20. Slywotzky, A.J., Morrison, D.J., Andelman, B. (2000). Strefa zysku. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

21. Santarek, K. (ed.) (2008). Transfer technologii z uczelni do biznesu. tworzenie mechanizmów transferu technologii. Warszawa: PARP, September.Search in Google Scholar

22. Stonehouse, G., Hamill, J., Cambell, D., Purdie, T. (2001). Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Warszawa: Felberg SJA.Search in Google Scholar

23. Ustawa o ochronie baz danych July 27, 2001 (Dz.U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402).Search in Google Scholar

24. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji from April 16, 1996 (Dz. U. z 1996 r., nr 47, poz. 211).Search in Google Scholar

25. http://pga.blox.pl/2007/05/Czym-sa-modele-biznesowe-i-jak-sie-je-definiuje.html ( March 25, 2015 r.).Search in Google Scholar

26. https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/ustawy/ustawa-o-finansowaniu-nauki.pdf (March 26, 2015 r.).Search in Google Scholar

27. http://www.wkuwanko.pl/ekonomia/ekonomia-koszty-w-przedsiebiorstwie_35_2582.html (May 4, 2016 r.).Search in Google Scholar

28. https://moodle.umk.pl/BU/mod/book/view.php?id=111&chapterid=290 / (May 16, 2016 r.)Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo