1. bookVolume 118 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Impact of thermal renovation on selected characteristics of partition walls and the consumption of heat energy

Published Online: 09 Nov 2021
Volume & Issue: Volume 118 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: -
Received: 22 Jul 2021
Accepted: 20 Oct 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Renovation of multi-family residentials, including mainly thermal renovation, which includes adding thermal insulation, contributes to the improvement of living conditions. Above all, it reduces the operating costs of renovated buildings by reducing the consumption of heat energy for central heating. This article discusses the impact of light wet thermal renovation on the temperature distribution in the vertical cross-section of the partition wall and the calculation value of the temperature on the inner surface of the partition wall, as well as on the reduction of thermal energy consumption in buildings. The subject of the research was residentials erected in the large-panel, large- -block, and traditional technology between 1984 and 1994, managed by Łomża Housing Cooperative (ŁSM).

Keywords

Bajno, D., Grzybowska, A. (2017). Pozytywne i uboczne skutki prawidłowo wykonanych termomodernizacji obiektów budowlanych na wybranych przykładach. Przegląd Budowlany, 88(10), 28–33. Search in Google Scholar

Dohojda, M., Wiśniewski, K. (2019). Termomodernizacja sposobem rewitalizacji osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty. Przegląd Budowlany, 9, 47–50. Search in Google Scholar

Gronostajska, B. (2010). Zespoły mieszkaniowe z wielkiej płyty w XXI wieku – problemy i perspektywy. Architecturae et Artibus, 2, 19–26. Search in Google Scholar

Ickiewicz, I. (2018). Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych, a redukcja zanieczyszczenia powietrza na przykładzie miasta w północno- -wschodniej Polsce. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, 10. Search in Google Scholar

Janczarek, M., Skalski, P., Bulyandra, A., Sobczuk, H. (2006). Przewodność cieplna zewnętrznych ścian budynków w aspekcie wilgotności i oszczędności energii. Rynek energii, 6, 32–35. Search in Google Scholar

Kłopotowski, M. (1980). OW-T. Betonowy potencjał. Architecturae et Artibus, 1, 31–38. Search in Google Scholar

Konieczny, Z. (1980). Uprzemysłowienie budownictwa mieszkaniowego i mierzenie jego poziomu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2. Search in Google Scholar

Lewicki, B. (2000). Rysy w ścianach i stropach budynków wielkopłytowych. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 2–3(114–115), 5–24. Search in Google Scholar

Niedostatkiewicz, M. (2007). Analiza budynków mieszkalnych regionalnego systemu budownictwa wielkoblokowego w aspekcie możliwości ich modernizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe, 61, 203–210. Search in Google Scholar

Nowak, Z. (1995). Struktura budownictwa mieszkaniowego w miastach, zrealizowanego w technologiach uprzemysłowionych. Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa. Budownictwo i gospodarka miejska, 3, 11–13. Search in Google Scholar

Obolewicz, J., Tomaszewicz, D. (2016). Problemy modernizacji budynków wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych. Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, 1, 31–37. Search in Google Scholar

Orchowska, A. (2020). Rola prefabrykacji w kształtowaniu architektury mieszkaniowej XXI wieku. Środowisko Mieszkaniowe, 32, 69–80.10.4467/25438700SM.20.028.12892 Search in Google Scholar

Ostańska, A. (2014). Badania struktury zasobów mieszkaniowych w Polsce na przykładzie budynków wznoszonych w technologii prefabrykowanej. Przegląd Budowlany, 85, 24–29. Search in Google Scholar

Ostańska, A. (2016). Wielka płyta. Analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej, Warszawa: WN PWN. Search in Google Scholar

Ostańska, A. (2010). Wpływ dotychczasowych termomodernizacji budynków mieszkalnych na oszczędność energii i planowanie programów rewitalizacji na przykładzie jednego z lubelskich osiedli. Budownictwo i Architektura, 7(2), 89–103.10.35784/bud-arch.2271 Search in Google Scholar

Radoń, J., Künzel, H. (2006). Problemy cieplno-wilgotnościowe przy renowacji ścian budynków z muru pruskiego. Acta Scientiarum Polonorum: Architectura, 5 (1), 45–53. Search in Google Scholar

Runkiewicz, L., Szudrowicz, B., Geryło, R., Szulc, J., Sieczkowski, J. (2014). Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych, Część 2. Przegląd Budowlany, 9, 20–26. Search in Google Scholar

Runkiewicz, L., Szulc, J., Sieczkowski, J. (2020). Termomodernizacja budynków wielkopłytowych. Aspekty techniczne i finansowe. Przegląd Budowlany, 91, 20–22. Search in Google Scholar

Szul, T. (2016). Audyt efektywności energetycznej termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 4, 24–27. Search in Google Scholar

Szul, T. (2012). Charakterystyka energetyczna obiektów oświatowych na przykładzie wybranej gminy powiatu krakowskiego. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 5, ISSN 1732-1719. Search in Google Scholar

Taczanowska, T., Ostańska, A. (2012). Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych. Dom Wydawniczy MEDIUM. Search in Google Scholar

Tauszyński, K. (1997). Budownictwo z technologią. Cz. I. Podręcznik dla technikum. Search in Google Scholar

Wierzbicki, S.M. (1999). Problemy modernizacji budynków wielkopłytowych, Możliwości techniczne modernizacji budynków wielkopłytowych w Polsce na tle ich aktualnego stanu. Materiały konferencyjne, Instytut Techniki Budowlanej, 12. Search in Google Scholar

Włodarczyk, M. (2013). Architektura lat 60. XX wieku. Fragment historii Krakowa i innych polskich miast. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 58. Search in Google Scholar

Wojtkun, G. (2011). Wielka płyta na styku żelaznej kurtyny. Przestrzeń i Forma, 15, 475–484. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo