1. bookVolume 118 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The destructive influence of external factors on building partitions in historic buildings

Published Online: 06 Oct 2021
Page range: -
Received: 06 May 2021
Accepted: 24 Sep 2021
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The article presents the destructive influence of external factors on building partitions in selected historic buildings made from made full-bodied solid ceramic bricks. The external factors are an additional element that adversely affects the maintaining of historic buildings in a good technical condition, and they are complementary to a number of harmful factors that destructively act upon on such buildings. In order to estimate the range of damage in historic buildings, selected buildings that have been exposed to external factors for a long time in the Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie Voivodships were analysed.

Keywords

Andreas, A. (1981). Nature and relations of salinenminerale in Wells. The Conservation of Stone II, Preprints of the Contributions to the International Symposium, Bologna. Search in Google Scholar

Gosztyła, M., Pastor, P. (2013). Konserwacja i ochrona zabytków architektury, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Search in Google Scholar

Grabski, W., Nowak, J. (1957). Problem niszczenia się kamienia w budowlach zabytkowych Krakowa. Materiały Budowlane, no. 3, 72. Search in Google Scholar

Ickiewicz, I., Koda, P. (2018). The influence of the environment on objects of historical value. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, no. 35, 65. Search in Google Scholar

Janowski, Z. (1999). Metody i materiały stosowane do napraw tradycyjnych konstrukcji murowych. XIII Ogólnopolska Konferencja: Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń. Search in Google Scholar

Jasienko, J. (2003). Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych – diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji. Wiadomości Konserwatorskie, no. 14, 43–48. Search in Google Scholar

Karyś, J. (2001). Korozja chemiczna i ektrochemiczna towarzyszące korozji biologicznej w obiektach budowlanych. In: J. Karyś (ed.), Ochrona budynków przed korozją biologiczną (pp. 200–206). Warszawa: Arkady. Search in Google Scholar

Kęsy-Lewandowska, M. (1999). Badania nad odsalaniem murów. In: B. Soldenhof (ed.), Konserwacja murów ceglanych, badania i praktyka (p. 44). Toruń: Wyd. UMK. Search in Google Scholar

Koda P. (2005). Ekspertyza techniczno-mykologiczna o stanie zawilgocenia i zasolenia ścian budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie. Search in Google Scholar

Koda, P. (2017). Ekspertyza techniczno-mykologiczna o stanie zawilgocenia i zasolenia ścian budynku dawnej loży masońskiej w Białymstoku. Search in Google Scholar

Kozłowski, R., Olesiak, J. (2000). Wilgoć w budowlach zabytkowych. Renowacje, no. 4, 82–84. Search in Google Scholar

Lyndsie, S. (2004). Metal and Corrosion. A handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute. Search in Google Scholar

Matkowski, Z., Pawlonka, A. (1982). Analiza nieniszczących metod badania wilgotności betonu, PhD Thesis, Wrocław: Politechnika Wrocławska. Search in Google Scholar

Nawrot, W. Osuszanie budowli – metoda iniekcji krystaliczno-mikrofalowej. Renowacje, no. 4, 76–78. Search in Google Scholar

Nurnberg, U. (2001). Corrosion of Metals in Contact with Mineral Building Materials. Otto Graf Journal, vol. 12, 69–80. Search in Google Scholar

Weber, J. (2012). Baudiagnose und Geräte. In: Bauwerksabdichtung in der Altbausanierung: Verfahren und juristische Betrachtungsweise (pp. 99–135). Wiesbaden: Springer Vieweg. Search in Google Scholar

Wesołowska, M. (2016). Ochrona murów licowych przed wpływem środowiska, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane UTP. Search in Google Scholar

Wójcik, R. (2004). Izolacje przeciwwodne przyziemia budynków. Metody chemiczne. Izolacje, 7–8. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo