1. bookVolume 118 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Historical, non-existing synagogue in Przeworsk

Published Online: 23 Nov 2021
Volume & Issue: Volume 118 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: -
Received: 21 Sep 2021
Accepted: 18 Nov 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The history of southeastern Poland is inseparably linked with the Jewish community that settled mostly in larger cities located near significant trade routes. Despite limiting privileges, in many cities Jews managed to establish their own quarters, in which synagogues were the most important structures. Only a few cases of historical Jewish religious architecture, in varying states of preservation, have survived to the present. In Przeworsk, to the north of the town hall, an impressive, masonry Jewish synagogue had stood for several centuries. The building was erected at the start of the seventeenth century and up to the Second World War constituted a significant element of the city’s spatial structure. Despite the passage of over eighty years since the demolition of the synagogue, its site has not been commemorated. This paper presents the genesis and architecture of the historical synagogue. The massing of the building, its functional and spatial layout, and its interior décor were investigated. The paper also discusses the commemoration of historical buildings, pointing to the significance of place-based identity and broadly understood cultural heritage.

Keywords

(AP) Archiwum Państwowe w Przemyślu, (AG) Archiwum Geodezyjne. Szkice polowe gminy Przeworsk. Sign. 2. Search in Google Scholar

(AP) Archiwum Państwowe w Przemyślu, (AMP) Akta Miasta Przeworska. Odnowienie synagogi w Przeworsku. Sign. 1285, ch. 5. Search in Google Scholar

(AP) Archiwum Państwowe w Przemyślu (AP), (AMP) Akta Miasta Przeworska. Opieka nad zabytkami 1932–1937. Sign. 1285. Search in Google Scholar

Benbenek, J. (1968). Zabytki miasta przeworska. Przeworsk. In (AP) Archiwum Państwowe w Przemyślu, (AJB) Akta Józefa Benbenka – hereinafter. Sign. 174, k. 59–61. Search in Google Scholar

(BN) Biblioteka Narodowa, sign. F.118219/II, https://polona.pl/ (date of access: 3.01.2020). Search in Google Scholar

Bieńkowska, Z., Piekarz, T., Zając, I. (Eds.). (1989). Przeworsk. Studium historyczno-urbanistyczne, cz. I, t. I. Jarosław. Search in Google Scholar

Chlebowski, B. (Ed.). (1888). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom IX. Warszawa. Search in Google Scholar

Gliński, M. (2019). Dziewięć wyjątkowych synagog w Polsce. Culture. Retrieved from https://culture.pl/pl/artykul/dziewiec-wyjatkowych-synagog-w-polsce (date of access: 2021/08/20). Search in Google Scholar

Gliński, M. (2020). Krajobraz z synagogą: Zagubiona tradycja polskiej architektury. Culture. Retrieved from https://culture.pl/pl/artykul/krajobraz-z-synagogazagubiona-tradycja-polskiej-architektury (date of access: 2021/08/25). Search in Google Scholar

Gosztyła, M., Jandziś, K. (2014). Problematyka współczesnych funkcji w zabytkowych byłych żydowskich domach modlitw na przykładzie „dużej” synagogi w Jarosławiu. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, XXXI(61), 37–53. http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/biis/8210.7862/rb.2014.3 Search in Google Scholar

Horn, M. (1970). Żydzi przeworscy w latach 1583–1650. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 76, 3–32. Search in Google Scholar

Kiryk, F. (1999). Mieszkańcy średniowiecznego Przeworska. Studia Historyczne, 42(4), 487–503. Search in Google Scholar

Kobylański, T. (2019). Oświęcim: kieszonkowy park pamięci upamiętni spaloną podczas wojny synagog. Retrieved from https://www.whitemad.pl/oswiecim-kieszonkowy-park-pamieci-upamietni-spalona-podczas-wojnysynagoge/ (date of access: 2021/09/03). Search in Google Scholar

Konieczny, Z. (2016). Żydzi. In H. Pelc (Ed.), Ósmy wiek Przeworska. Ludzie, obiekty, wydarzenia, t. 2 (pp. 40–44). Przeworsk. Search in Google Scholar

Kozak, S. (Ed.). (2018). Przeworsk – mała Ojczyzna, t. III: „Kronika” ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (lata 1939–1944). Przeworsk: Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku. Search in Google Scholar

Kunysz, A. (Ed.). (1974). Siedem wieków Przeworska: szkice, studia i materiały z dziejów miasta. Rzeszów: Rzeszowskie Zakłady Graficzne. Search in Google Scholar

Kuśnierz-Krupa, D., Tobiasz, L. (2019). Synagogues in Podkarpacie – prolegomenon to research. Technical Transactions, 9, 17–31.10.4467/2353737XCT.19.092.10874 Search in Google Scholar

Kuźma, M. (2016). Wybrane aspekty działalności Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Przeworsku w okresie dwudziestolecia międzywojennego. In S. Kozak (Ed.), Przeworsk – mała ojczyzna, t. I: Studia z dziejów miasta i regionu (pp. 33–64). Przeworsk: Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku. Search in Google Scholar

Łepkowski, J. (1865). Przeworsk. Tygodnik Ilustrowany, XII(306), 57–58. Search in Google Scholar

Michalski, M. (2020). Gematria, geometria i inne fenomeny w architekturze judaizmu. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.10.37190/mmichalski2020 Search in Google Scholar

Młynek, F., Benbenek, J. (1960). Przeworsk i okolice. Warszawa: Sport i Turystyka. Search in Google Scholar

Motylewicz, J. (1993). Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. Przemyśl–Rzeszów: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy. Search in Google Scholar

(NAC) Narodowe Archiwum Cyfrowe. Synagogue in Przeworsk and the rabbi’s house with a library (ca. 1880–1939). Sign. 3/41/0/-/1163. Search in Google Scholar

Orlenko, M., Ivashko, Y. (2019). The Concept of Art and Works of Art in the Theory of Art and in the Restoration Industry. Art Inquiry. Recherches sur les arts, XXI, 171–190. https://doi.org/10.26485/AI/2019/21/1210.26485/AI/2019/21/12 Search in Google Scholar

Orlenko, M., Ivashko, Y., Kobylarczyk, J., Kuśnierz-Krupa, D. (2020). The influence of ideology on the preservation, restoration and reconstruction of temples in the urban structure of post-totalitarian states. Journal of Heritage Conservation, 61, 67–79. Search in Google Scholar

Rosenberg, B. (1997). Dzienniczek Basi Rosenberg (Przeworsk 1938–39). Przeworsk: Wydawnictwo Muzeum w Przeworsku. Search in Google Scholar

Schneider, A. (after 1866). Statystyka miast w Galicji i w Wielkiem Księstwie Krakowskiem. Retrieved from www.sbc.org.pl (date of access: 2021/09/02). Search in Google Scholar

Spector, S., & Wigoder, G. (Eds.). (2001). The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, t. 2. New York University Press. Search in Google Scholar

Tobiasz, L. (2017). Synagogi Rzeszowa. Część 1. Synagoga Staromiejska. Journal of Heritage Conservation, 51, 72–85. Search in Google Scholar

Wołoszyn, M. (2012). Osadnictwo żydowskie w Przeworsku do XVIII w. w świetle dokumentów archiwalnych ze zbiorów Muzeum w Przeworsku. In S. Kozak (Ed.), Przeworskie studia regionalne, t. I (pp. 237–251). Przeworsk: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy. Search in Google Scholar

https://www.geoportal.gov.pl, date of access: 2021/09/07 Search in Google Scholar

https://polona.pl/item/boznica-w-przeworsku,NzgwMDA1Mjc/0/#info:metada ta, date of access: 2021/09/02 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo