1. bookVolume 21 (2016): Issue 1 (March 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Lean Management as an Instrument of Sustainable Development of Enterprises

Published Online: 15 Mar 2018
Volume & Issue: Volume 21 (2016) - Issue 1 (March 2016)
Page range: 31 - 36
Received: 01 Nov 2015
Accepted: 01 Jan 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The aim of the paper is to present the philosophy of Lean Management as an instrument of improving sustainable management of enterprises. The article presents the origins, characteristics of the broadly understood concept of Lean Management and describes the idea of Sustainable Development (SD). At the same time implications for the application and development of the instruments which operationalize the assumptions of SD at the level of enterprises are discussed. The paper specifies those areas of functioning of contemporary companies in which Lean Management can be implemented and compares them with the features of traditional management in particular subjects.

Keywords

[1] P. Brewer, F. Kennedy, The Lean Enterprise and Traditional Accounting - Is the HoneymoonOver? „The Journal of Corporate Accounting & Finance”, September/ October2006.10.1002/jcaf.20234Search in Google Scholar

[2] J. Ciechanowicz, Międzynarodowe Prawo Ochrony Środowiska, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

[3] A. Chmielarz,M. Wirkus - Środowiskowe aspekty wdrażania leanmanufacturing, w: Materiały konferencyjne: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2012, str. 169-176.Search in Google Scholar

[4] J. Czerska: Usprawnianie przedsiębiorstwa produkcyjnego zgodnie z koncepcją Lean, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001, nr 588, str. 145.Search in Google Scholar

[5] B. Gala, R. Wolniak, Problemy wdrożenia praktyk 5S w przedsiębiorstwie przemysłowym [w:] Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013.Search in Google Scholar

[6] A. Hamrol, Strategie i praktyki prawnego działania lean, six sigma i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.Search in Google Scholar

[7] M. Hopiej, M. Szeloch: Lean Management - nowa koncepcja zarządzania, „Przegląd organizacji”, nr 2, 1994. 10.33141/po.1994.02.04Search in Google Scholar

[8] A. Iwasiewicz, Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

[9] D. Jones, J. Womack, Lean thinking - szczupłe myślenie Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, WordPress.com, Wrocław 2008.Search in Google Scholar

[10] L. Kaźmierczak-Piwko, The development of instruments, Management Systems in Production Engineering No 4 (8), 2012.Search in Google Scholar

[11] M. Krasiński Lean management w zapobieganiu i przezwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie. [Online]. Available: http://www.krasinski.ue.wroc.pl/Search in Google Scholar

[12] Langas Group, Lean Management - Szerokim spojrzeniem dostrzeżesz nawet bardzo drobne element, [Online]. Available: http://polskiprzemysl.com.pl/Search in Google Scholar

[13] O Toyocie. Wprowadzenie. [Online]. Available: http://www.toyota.pl/Search in Google Scholar

[14] J. Łuczak, ISO 9001. Skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości, Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o., Poznań 2006.Search in Google Scholar

[15] J. Machowski, Ochronaśrodowiska. Prawo i zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Teresa i Józef Śniecińscy, Warszawa 2003.Search in Google Scholar

[16] J. Michalak J., Założenia, zasady I narzędzia leanaccounting (Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 49 (105)), Warszawa 2009Search in Google Scholar

[17] T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Rozwój zrównoważony - „szeroka i wąska” interpretacja, stan wiedzy Szkoła Główna Handlowa.Search in Google Scholar

[18] R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie, Wyd. "Dom Organizatora", Toruń 1999.Search in Google Scholar

[19] A. Piasecka-Głuszak, Poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przez zastosowanie koncepcji Lean Management (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 756 finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 57), 2013.Search in Google Scholar

[20] G. Zabłocki, Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo