1. bookVolume 21 (2016): Issue 1 (March 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Timber Production Market in Poland and Selected EU Countries – Current Status and Future Challanges

Published Online: 15 Mar 2018
Volume & Issue: Volume 21 (2016) - Issue 1 (March 2016)
Page range: 37 - 39
Received: 01 Dec 2015
Accepted: 01 Jan 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The paper discusses the issue of the development of timber production market and timber industry in Poland and selected EU countries. The potential of forest resources in Poland against the background of other European countries is presented, as well as selected aspects exerting impact on the development processes of the sector of production. Particular attention is paid to the structure of ownership of forests in Poland and selected countries of the European Union. The structure of the use of means for research and development is analyzed with particular focus on those branches which allocate the biggest amounts for such purposes. Technological trends in the timber industry in Poland is described. Finally the prospects in the development of timber industry in the near future are discussed.

Keywords

[1] Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży drzewno-meblarskiej. Projekt „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy”, realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. [Online]. http://www.rsi.org.pl/Search in Google Scholar

[2] M. Grabowski, Poland statement on the wood market review and prospects. [Online]. https://www.unece.org/Search in Google Scholar

[3] D. Jabłoński, STEICO LVL: nowoczesna technologia w przemyśle drzewnym. [Online]. http://www.drewno.pl/Search in Google Scholar

[4] P. Kierasiński, (2014). Finlandia przemysł drzewny i meblarski. [Online]. http://4woodi.pl/Search in Google Scholar

[5] P. Kierasiński, Szwecja - rynek drzewny. [Online]. http://4woodi.pl/Search in Google Scholar

[6] J. Kruk, Polski sektor drzewny w warunkach zmian na rynkach międzynarodowych [Online]. http://www.itd.poznan.pl/Search in Google Scholar

[7] T, Moskalik, W. Nowacka, J. Sadowski, D. Zastocki, Rynek drewna energetycznego w Polsce jako element rozwoju regionalnego. Lasy dla ludzi, ludzie dla lasów. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 14. Zeszyt 32/3/2012. Rogów. 2012. pp. 222-230.Search in Google Scholar

[8] E. Ratajczak, Innowacyjność sektora drzewnego w Polsce, Instytut Technologii Drewna. Poznań. 2009. pp. 93.Search in Google Scholar

[9] Ł. Sawa, Surowiec do wszystkiego. [Online]. http://www.sycow.poznan.lasy.gov.pl/Search in Google Scholar

[10] W. Strykowski, Dokąd zmierza polski sektor leśnodrzewny w warunkach rozwoju gospodarki. [Online]. http://www.itd.poznan.pl/Search in Google Scholar

[11] K. Trębski, [Online]. http://www.lasy.gov.pl/Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo