1. bookVolume 21 (2016): Edizione 1 (March 2016)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-5781
Prima pubblicazione
30 Mar 2017
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Lean Management as an Instrument of Sustainable Development of Enterprises

Pubblicato online: 15 Mar 2018
Volume & Edizione: Volume 21 (2016) - Edizione 1 (March 2016)
Pagine: 31 - 36
Ricevuto: 01 Nov 2015
Accettato: 01 Jan 2016
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-5781
Prima pubblicazione
30 Mar 2017
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

[1] P. Brewer, F. Kennedy, The Lean Enterprise and Traditional Accounting - Is the HoneymoonOver? „The Journal of Corporate Accounting & Finance”, September/ October2006.10.1002/jcaf.20234Search in Google Scholar

[2] J. Ciechanowicz, Międzynarodowe Prawo Ochrony Środowiska, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

[3] A. Chmielarz,M. Wirkus - Środowiskowe aspekty wdrażania leanmanufacturing, w: Materiały konferencyjne: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2012, str. 169-176.Search in Google Scholar

[4] J. Czerska: Usprawnianie przedsiębiorstwa produkcyjnego zgodnie z koncepcją Lean, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001, nr 588, str. 145.Search in Google Scholar

[5] B. Gala, R. Wolniak, Problemy wdrożenia praktyk 5S w przedsiębiorstwie przemysłowym [w:] Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013.Search in Google Scholar

[6] A. Hamrol, Strategie i praktyki prawnego działania lean, six sigma i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.Search in Google Scholar

[7] M. Hopiej, M. Szeloch: Lean Management - nowa koncepcja zarządzania, „Przegląd organizacji”, nr 2, 1994. 10.33141/po.1994.02.04Search in Google Scholar

[8] A. Iwasiewicz, Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

[9] D. Jones, J. Womack, Lean thinking - szczupłe myślenie Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, WordPress.com, Wrocław 2008.Search in Google Scholar

[10] L. Kaźmierczak-Piwko, The development of instruments, Management Systems in Production Engineering No 4 (8), 2012.Search in Google Scholar

[11] M. Krasiński Lean management w zapobieganiu i przezwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie. [Online]. Available: http://www.krasinski.ue.wroc.pl/Search in Google Scholar

[12] Langas Group, Lean Management - Szerokim spojrzeniem dostrzeżesz nawet bardzo drobne element, [Online]. Available: http://polskiprzemysl.com.pl/Search in Google Scholar

[13] O Toyocie. Wprowadzenie. [Online]. Available: http://www.toyota.pl/Search in Google Scholar

[14] J. Łuczak, ISO 9001. Skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości, Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o., Poznań 2006.Search in Google Scholar

[15] J. Machowski, Ochronaśrodowiska. Prawo i zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Teresa i Józef Śniecińscy, Warszawa 2003.Search in Google Scholar

[16] J. Michalak J., Założenia, zasady I narzędzia leanaccounting (Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 49 (105)), Warszawa 2009Search in Google Scholar

[17] T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Rozwój zrównoważony - „szeroka i wąska” interpretacja, stan wiedzy Szkoła Główna Handlowa.Search in Google Scholar

[18] R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie, Wyd. "Dom Organizatora", Toruń 1999.Search in Google Scholar

[19] A. Piasecka-Głuszak, Poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przez zastosowanie koncepcji Lean Management (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 756 finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 57), 2013.Search in Google Scholar

[20] G. Zabłocki, Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo