1. bookVolume 17 (2022): Issue 1 (March 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2069-8887
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Market orientation and corporate performance in the health industry

Published Online: 10 Apr 2022
Volume & Issue: Volume 17 (2022) - Issue 1 (March 2022)
Page range: 41 - 60
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2069-8887
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Ahmad, A. M. K., Barnes, B. R., & Chakrabarti, R. (2010). The Competitive Environment and Hospital Performance: An Empirical Investigation. Journal of Medical Marketing, 10(3), 245-258.10.1057/jmm.2010.8 Search in Google Scholar

Armario, J.M., Ruiz, D.M. & Armario, E.M. (2008). Market Orientation and Internationalization in Small and Medium-Sized Enterprises. Journal of Small Business Management, 46(4), 485-511.10.1111/j.1540-627X.2008.00253.x Search in Google Scholar

Atilla, E. A., Tengilimoglu, D., Dursun-kilic, T., & Ekiyor, A. (2015). Listening to the Voice of the Patients: The Marketing Function, Market Orientation and Performance in Hospitals in Emerging Markets. Studies on Etno Medicine, 9(1), 25-41.10.1080/09735070.2015.11905419 Search in Google Scholar

Bahadori, M., Yaghoubi, M., Javadi, M., & Rahimi, Z. A. (2015). Study of Relationship between the Organizational Structure and Market Orientation from the Viewpoint of Nurse Managers. Journal of Education and Health Promotion 4(March), 1-4. Search in Google Scholar

Baker, W.A. & Sinkula, J.M. (2009). The complementary effects of market orientation and entrepreneurial orientation on profitability in small businesses. Journal of Small Business Management, 47(4), 443-464.10.1111/j.1540-627X.2009.00278.x Search in Google Scholar

Bareith, T., Kövér, Gy. & Polereczki, Zs. (2013). A magyar élelmiszeripari kis- és közepes vállalkozások piacorientációjának mérési lehetőségei. Élelmiszer, táplálkozás és marketing, 9(1), 29-37. Search in Google Scholar

Bauer, A., Berács, J. & Kenesei, Zs. (2014). Marketing alapismeretek. Budapest, Akadémiai Kiadó. Search in Google Scholar

Becker, J. & Homburg, C. (1999). Market-Oriented Management: A System-Based Perspective. Journal of Market Focused Management, 4(1), 17-41.10.1023/A:1009804011447 Search in Google Scholar

Berács, J. (2002). Piacorientáció: Közgazdasági és marketing megközelítés. MTA Doktori értekezés, BKÁE, Budapest. Search in Google Scholar

Borg, E. A., & Ljungbo, K. (2018). International Market-Oriented Strategies for Medical Tourism Destinations. International Journal of Market Research, 1-14.10.1177/1470785318770134 Search in Google Scholar

Braeley, R.A. & Myers, S.C. (2011). Modern vállalati pénzügyek. Panem Kft. Budapest. Brettel, M., Engelen, A., Heinemann, F. & Kessell, A. (2007). The Role of Market-Oriented Organizational Culture in New Entrepreneurial Ventures. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 9(1), 40-66. Search in Google Scholar

Cagerra-Navaro, J. G. & Rodrigo-Moya, B. (2007). Learning culture as a mediator of the influence of an individual’s knowledge on market orientation. Service Industries Journal, 27(5), 653-669.10.1080/02642060701411823 Search in Google Scholar

Darby, D. N., & Daniel, K. (1999). Factors That Influence Nurses’ Customer Orientation. Journal of Nursing Management, 7, 271-80.10.1046/j.1365-2834.1999.00129.x Search in Google Scholar

Dawes, J. (2000). Market Orientation and Company Profitability: Further Evidence Incorporating Longitudinal Data. Australian Journal of Management, 25(2), 173-199.10.1177/031289620002500204 Search in Google Scholar

Deng, Z., Hong, Z., Ren, C., Zhang, W., & Xiang, F. (2018). What Predicts Patients’ Adoption Intention Toward MHealth Services in China: Empirical Study. JMIR Mhealth Uhealth 6(8), 172.10.2196/mhealth.9316 Search in Google Scholar

Desphandé, R. & Farley, J.U. (1998). Generalization and synthesis. Journal of Market-Focused Management, 2(3), 212-232. Search in Google Scholar

Desphandé, R., Farley, J.U. & Webster, F.E.Jr. (1993). Corporate Culture, Customer Orientation and Innovativeness in Japanese Firms. A Quadrad Analysis. Journal of Marketing, 57(1), 23-37. Search in Google Scholar

Desphandé, R. & Farley, J.U. (2004). Organizational culture, market orientation, innovativeness, and firm performance: an international research odyssey. International Journal of Research in Marketing, 21, 3-22. Search in Google Scholar

Dixon-woods, M. (2010). Why Is Patient Safety so Hard? A Selective Review of Ethnographic Studies. Journal of Health Services Research & Policy, 15, 11-16.10.1258/jhsrp.2009.009041 Search in Google Scholar

Farrell, M.A. (2002). Critique of the Development of Alternative Measures of Market Orientation. Marketing Bulletin, 13, 31-13. Search in Google Scholar

Farrell, M.A. & Oczkowski, E. (2002). Are Market Orientation and Learning orientation-necessary for superior organizational performance?. Working Paper, 52(2), 1-40. Search in Google Scholar

Gauzante, C. (1999). Comparing Market Orientation Scales: A Content Analysis. Marketing Bulletin, 10(1), 76-82. Search in Google Scholar

Gliem, J.A. (2003). Calculating, Interpreting, and Reporting Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient for Likert-Type Scales. Presented at the Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, The Ohio State University, Columbus. Search in Google Scholar

González-Benito, Ó. & González-Benito, J. (2005). Cultural vs Operational Market Orientation and Objectives vs Subjective Performance: Perspective of Production and Operations. Industrial Marketing Management, 34(8), 797-829.10.1016/j.indmarman.2005.01.002 Search in Google Scholar

Govindarajan, V. & Anhony, R.N. (2013). Menedzsmentkonroll-rendszerek. Panem Kft. Budapest. Search in Google Scholar

Gyulavári, T., Csepeti, Á. & Nagy, G. (2011). A piacorientáció hatása a vállalati versenyképességre. Műhelytanulmány, BCE Versenyképesség Kutató Központ, 1-50. Search in Google Scholar

Hampton, G. M., & Hampton, D. L. (2004). Relationship of Professionalism, Rewards, Market Orientation and Job Satisfaction among Medical Professionals The Case of Certified Nurse – Midwives. Journal of Business Research 57, 1042-53.10.1016/S0148-2963(02)00356-9 Search in Google Scholar

Havens, D. S., Vasey, J., Gittell, J. H., & Lin, WT. (2010). Relational Coordination among Nurses and Other Providers: Impact on the Quality of Patient Care. Journal of Nursing Management, 18, 926-37.10.1111/j.1365-2834.2010.01138.x Search in Google Scholar

Huang, JA., Weng, RH., Lai, CS., & Hu, JS. (2012). Perceptual Market Relationship Quality Orientation Gap and Patient Loyalty: The Role of Internal Marketing. Evaluation & the Health Professions, 1-24. Search in Google Scholar

Hunt, S.D. & Morgan, R.M. (1995). The Comparative Advantage Theory of Competition. Journal of Marketing, 59(2), 1-15.10.1177/002224299505900201 Search in Google Scholar

Hunyadi, L. & Vita, L. (2006). Statisztika közgazdászoknak. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. Search in Google Scholar

Hwang, Y. I., & Chung, S. A. (2017). Market Orientation, Social Responsibility, and Performance in Korea’s Healthcare Industry. International Journal of Healthcare Management, 11(4), 325-32.10.1080/20479700.2017.1404728 Search in Google Scholar

Idar, R., Yusuff Y. & Mahmood, R. (2012). The Effect of Market orientation as Mediator to Strategic Planning Practices and Performance Relationship: Evidence from Malaysian SMEs. Procedia Economics and Finance, 4. 68-75.10.1016/S2212-5671(12)00322-X Search in Google Scholar

Kiss, M., Szakály, Z., & Kovács, B. (2019). Az MKTOR piacorientációt mérő modell adaptációja és kapcsolata a vállalati teljesítménnyel. In: Veres, Z., Sasné, Grósz A., & Liska, F. (edit.) Ismerjük a vevőt?: A vásárlás pszichológiája: Az Egyesület a Marketingoktatásért és Kutatásért XXV. Országos konferenciájának előadásai. Veszprém, 399-411. Search in Google Scholar

Kohli, A.K., Jaworski, B.J. (1990). Market Orientation: The Construct, Research Proposition and Managerial Implications. Journal of Marketing, 54(2), 1-18.10.1177/002224299005400201 Search in Google Scholar

Kohli, A.K., Jaworski, B.J., Kumar A. (1993). MARKOR: A measure of market orientation. Journal of Marketing Research, 30(4), 467-477.10.1177/002224379303000406 Search in Google Scholar

Kontor, E. (2014a). Az erőforrás alapú elmélet és a marketing kapcsolódási pontjai – a piacorientáció mint marketing-erőforrás. Vezetéstudomány, 45(12), 38-52.10.14267/VEZTUD.2014.12.04 Search in Google Scholar

Kontor, E. (2014b). A piacorientáció érvényesülése és hatása a teljesítményre a kis- és középvállalatok körében, Doktori (PhD) értekezés, Debrecen. Search in Google Scholar

Koop, G. (2007). Közgazdasági adatok elemzése. Akadémiai Kiadó, Budapest. Search in Google Scholar

Kotler, P. & Keller, K. L. (2012). Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest. Search in Google Scholar

Kovács, B., Szakály, Z., Kontor, E. & Polereczki, Z. (2017). A piacorientáció kulturális és magatartási megközelítésének empirikus összehasonlító elemzése. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok, 12(4), 159-174.10.14232/jtgf.2017.4.159-174 Search in Google Scholar

Kovács, B., Szakály, Z. & Polereczki, Z. (2016). Az élelmiszeripari vállalkozások versenyelőnyeinek vizsgálata a piacorientáció tükrében, In: Fehér, András; Kiss, Virág Ágnes; Soós, Mihály; Szakály, Zoltán (ed.) EMOK XXII. Országos konferencia 2016 Tanulmánykötet, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 608-618. Search in Google Scholar

Lafferty, B.A. & Hult, G.T.M. (2001). A synthesis of contemporary market orientation perspectives. European Journal of Marketing, 35(1-2), 92-109.10.1108/03090560110363364 Search in Google Scholar

Lonial, S.C., Tarim, M., Tatoglu, E., Zaim, S., & Zaim, H. (2008). The Impact of Market Orientation on NSD and Financial Performance of Hospital Industry. Industrial Management & Data Systems, 108(6), 794-811.10.1108/02635570810884012 Search in Google Scholar

Moll, I., Montana, J., Fuzmán, F. & Parellada, F.S. (2007). Market orientation and design orientation: a management model. Journal of Marketing Management, 23(9-10), 861-876.10.1362/026725707X250368 Search in Google Scholar

Mosquera, PA., Hernández, J., Vega, R., Labonte, R., Sanders, D., Dahlblom, K., & San Sebastián, M. (2014). Challenges of Implementing a Primary Health Care Strategy in a Context of a Market-Oriented Health Care System: The Experience of Bogota, Colombia. International Journal Health Planning and Management, 29, 347-67.10.1002/hpm.2228 Search in Google Scholar

Nagy, G. (2013). Fenntartható versenyelőnyt nyújt-e a piacorientáció egy gyorsan változó környezetben?, Doktori (PhD) értekezés, Budapest, 30. Search in Google Scholar

Narver, J. & Slater, S. (1990). The effect of marketing orientation on business profitability. Journal of Marketing, 54, 80-116.10.1177/002224299005400403 Search in Google Scholar

Oczkowski, E. & Farrel, M.A (1997). An Analysis of the MKTOR and MARKOR Measures of Market Orientation: An Australian Perspective. Marketing Bulletin, 8, 30-40. Search in Google Scholar

Pelham, A.M. & Wilson, D.T. (1996). A Longitudinal Study of the Impact of Market Structure, Firm Structure, Strategy, and Market Orientation Culture on Dimensions of Small Firm Performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 24(1), 27-43.10.1007/BF02893935 Search in Google Scholar

Polereczki, Zs., Kövér, Gy., Bareith, T., & Szakály, Z. (2013). Marketing characteristics of the Hungarian SMEs working in the food processing industry. International Symposium on Business and Social Sciences. Tokyo, Japan. 49-62. Search in Google Scholar

Polereczki, Zs., Szigeti, O., Szente, V., Bareith, T., Kövér, Gy., & Szakály, Z. (2012). Market orientation among food processing SMEs in Hungary. In: Milan, Pospišil (edit.) 47th Croatian 7th International Symposium on Agiculture: Proceedings. Zagreb, 249-253. Search in Google Scholar

Polereczki, Zs. (2011). A tej- és húsiparban működős kis- és közepes vállalkozások marketing tevékenységének vizsgálata Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés, Kaposvár. Search in Google Scholar

R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/. Accessed: 2019.10.02. Search in Google Scholar

Raju, P. S., Subhash, C. L., Gupta, Y. P., & Ziegler, C. (2000). The Relationship between Market Orientation and Performance in the Hospital Industry: A Structural Equations Modeling Approach. Health Care Management Science, 3, 237-47.10.1023/A:1019061912075 Search in Google Scholar

Ruekert, R.W. (1992). Developing a Market Orientation: An Organizational Strategy Perspective. International Journal of Research in Marketing, 9(3), 225-245.10.1016/0167-8116(92)90019-H Search in Google Scholar

Sajtos, L. (2004). Vállalati marketingteljesítmény értékelésének többdimenziós megközelítése és alkalmazása a Magyarországon működő vállalatok körében. PhD értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. Search in Google Scholar

Sajtos, L. & Mitev, A. (2007). SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Akadémiai Kiadó Budapest. Search in Google Scholar

Shapiro, B. (1988). What the Hell is „Market-Oriented”?. Harvard Business Review, 67(6), 119-125. Search in Google Scholar

Subramaniam, N., & Jabar, J. (2018). Market Orientation Towards Enhancing Malaysian Healthcare Industries Performance. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 1957-62. Search in Google Scholar

Szántó, Á. (2008). Egészségpiac és egészségtudatosság – vásárlói döntést befolyásoló tényezők marketing szemléletű vizsgálata. PhD értekezés, Miskolci egyetem, Miskolc. Search in Google Scholar

Verhees, F.J.H.M. & Muelenberg, M.T.G. (2004). Market Orientation, Innovativeness, Product Innovation, and Performance in Small Firms. Journal of Small Business Management 42(2), 134-154.10.1111/j.1540-627X.2004.00102.x Search in Google Scholar

Weng, RH., Chen, JC., Pong, LJ., Chen, LM., & Lin, TC. (2014). The Impact of Market Orientation on Patient Safety Climate Among Hospital Nurses. Evaluation & The Health Professions, 39(1), 65-86.10.1177/0163278714521811 Search in Google Scholar

Weng, RH, Huang, CY., & Lin, TE. (2013). Exploring the Cross-Level Impact of Market Orientation on Nursing Innovation in Hospitals. Health Care Manage Review, 38(2), 125-36.10.1097/HMR.0b013e31824b1c84 Search in Google Scholar

Wood, R., Bhuian, S., & Kiecker, P. (2000). Market Orientation and Organizational Performance in Not-for-Profit Hospitals. Journal of Business Research, 48, 213-26.10.1016/S0148-2963(98)00086-1 Search in Google Scholar

Wrenn, B. (2002). Contribution to Hospital Performance Contribution to Hospital Performance: Market Orientation vs. Marketing Effort and Lack of Competition. Journal of Hospital Marketing & Public Relations, 14(1), 3-13.10.1300/J375v14n01_02 Search in Google Scholar

Zehir, C., Köle, M. & Yildiz, H. (2015). The Mediating Role of Innovation Capability on Market Orientation and Export Performance: an Implementation on SMEx in Turkey. Social and Behavioral Sciences, 207. 700-708.10.1016/j.sbspro.2015.10.141 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD