1. bookVolumen 58 (2014): Heft 1 (March 2014)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Erstveröffentlichung
03 Apr 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Evaluation of corrosion resitance of weathering steel with 3 % Ni

Online veröffentlicht: 25 Apr 2014
Volumen & Heft: Volumen 58 (2014) - Heft 1 (March 2014)
Seitenbereich: 11 - 18
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Erstveröffentlichung
03 Apr 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. M. Morcillo, B. Chico, I. Díaz, H. Cano, D. de la Fuente: Atmospheric corrosion data of weathering steels. A review, Corrosion Science 2013, 77, 6-24.10.1016/j.corsci.2013.08.021Search in Google Scholar

2. P.H. Copson: A Theory of the mechanism of Rusting of Low Alooys Steels in the Atmosphere, proceedings ASTM 45, 1945, pp. 554-81.Search in Google Scholar

3. C.P. Larrabee: Corrosion resistance og High-Strength, Low-Alloy Steels As infl uenced by Composition and Environment, Corrosion 1953, 259-271.10.5006/0010-9312-9.8.259Search in Google Scholar

4. J.B. Horton: Rusting of low-alloyed steel in the atmosphere, reg. Tech. Meet. Am. Iron Steel Inst., 1965, p. 171.Search in Google Scholar

5. D. Knotková et al., UN ECE ICP Report No 22: Corrosion attack on weathering steel, zinc and aluminium. Evaluation after 8 years of exposure, zpráva SVÚOM, 1998.Search in Google Scholar

6. J. Gulmann, D. Knotková, V. Kučera, P. Swartling, J. Vlčková: Weathering steels in building - cases of corrosion damage and their prevention (booklet), Swedish Corrosion Institute, National Institute for Protection of Materials, Stockholm, 1985.Search in Google Scholar

7. V. Kučera, P. E. Augustsson, D. Knotková, L. Rozlívka: Experience with the use of weathering steels in constructions in Sweden and in the Czech Republic, International workshop on atmospheric corrosion and weathering steels, Sept. 2004, Cartagena de Indias (Colombia).Search in Google Scholar

8. Kreislová, K. et al.: Vliv environmentálních a konstrukčních podmínek na korozní chování konstrukcí z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. Konstrukce 2010, 9 (6), 41-45.Search in Google Scholar

9. Kreislová, K., Křivý, V, Rozlívka, L., Knotková D.: Směrnice pro používání ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi, SVÚOM.Praha, 2010, ISBN 978-80-87444-05-4.Search in Google Scholar

10. K. Kreislová, D. Knotková: Použití patinujících ocelí v architektuře, ISBN 978-80-87444-10-8, SVÚOM.Praha, 2011.Search in Google Scholar

11. X. H. Chen, J. H. Dong, E. H. Han, W. Ke: Effect of Ni on the ion-selectivity of rust layer on low alloy steel. Material Letters 2007, 61, 4050-4053.10.1016/j.matlet.2007.01.014Search in Google Scholar

12. A. Tahara, T. Shinohara: Infl uence of the alloy element on corrosion morphology of the low alloy steels exposed to the atmospheric environments, Corrosion Science 2005, 47, 2589-2598.10.1016/j.corsci.2004.10.019Search in Google Scholar

13. C. L. Zhang, D. Y. Cai, B. Liao, T. C. Zhao, Y. C. Fan: A study on the dual-phase treatment of weathering steel 09CuPCrNi, Material Letters 2004, 58, 1524-1529.10.1016/j.matlet.2003.10.018Search in Google Scholar

14. T. Nishimura: Rust formation and corrosion performance of Si- and Al-bearing ultrafi ne grained weathering steel; Corrosion Science 2008, 50, 1306-1312.10.1016/j.corsci.2008.01.025Search in Google Scholar

15. T. Kamimura, S. Hara, H. Miuyki, M. Yamashita, M. Uchida, Composition and protective ability of rust layer formed on weathering steel exposed to variuos environments, Corrosion Science 2006, 48, 2799-2812.10.1016/j.corsci.2005.10.004Search in Google Scholar

16. Application of Weathering Steel to Bridges, The Japan Iron and Steel Federation and the Japan Bridge Association, 2003.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo