Open Access

Epigenetic toxicity and cytotoxicity of perfluorooctanoic acid and its effects on gene expression in embryonic mouse hypothalamus cells


Cite

Premda je perfluorooktanska kiselina (PFOA) dobro znana kao endokrini disruptor, i dalje se malo zna o mehanizmima u pozadini njezina djelovanja na stanice i njezine toksičnosti u kritičnoj fazi razvoja hipotalamusa. Stoga smo istražili njezino djelovanje u staničnoj liniji N46 hipotalamusa mišjeg embrija (mHypoE-N46) da bismo saznali o mehanizmima kroz koje ih PFOA oštećuje. S tom smo svrhom analizirali vijabilnost stanica, globalnu metilaciju DNA i gensku ekspresiju izloženih stanica. Porastom koncentracija PFOA padala je stanična vijabilnost, a globalna DNA metilacija rasla. Usto je PFOA značajno utjecala na ekspresiju gena povezanih s apoptozom i staničnim ciklusom, neurotrofnih gena te Tet, Dnmt i Mecp2 gena. Naše istraživanje ukazuje na to da izloženost PFOA utječe na preživljenje stanica hipotalamusa mišjeg embrija reprogramiranjem obrazaca metilacije DNA te promjenama u genima zaduženim za održavanje homeostaze. Metilacija DNA i promjene u ekspresiji Mecp2 gena izazvane djelovanjem PFOA također imaju široki spektar implikacija, budući da utječu na promjene u genima zaduženim za druge važne mehanizme u embrijskom hipotalamusu. Stoga naše istraživanje može poslužiti kao dobra polazna točka za daljnje istraživanje mehanizama djelovanja PFOA na razvoj hipotalamusa.

eISSN:
1848-6312
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other