1. bookTom 25 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Nonparametric Methods in the Analysis of the Quality of Kernel of Selected Winter Wheat Cultivars

Data publikacji: 03 Nov 2021
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2021) - Zeszyt 1 (January 2021)
Zakres stron: 125 - 134
Otrzymano: 01 Jul 2021
Przyjęty: 01 Sep 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Abstract

The paper presents a statistical analysis of weight and diameter of kernel obtained for eight investigated winter wheat cultivars. Preliminary analyses of experimental results, such as compliance with a normal distribution, equality of variance for particular cultivars, and occurrence of outliers proved that there is no justification for the use of a traditional one-way analysis of variance for verification of hypotheses according to which weight and diameter of grains of the investigated winter wheat cultivars do not differ. A nonparametric Kruskal-Wallis test was used for verification of hypotheses which based on the experimental results enabled to reject both hypotheses. Further, simultaneous average weight and diameters of grain of the investigated cultivars were compared with the use of Nemenyi-Dunn test. The applied test enabled to conclude which cultivars had a significantly higher weight than the others. Analogous comparisons were carried out for the diameter of kernels of the investigated winter wheat cultivars.

Keywords

Biecek, P. (2008). Przewodnik po pakiecie R. Oficyna Wydawnicza GiS. Wrocław. ISBN: 978-83-62780-22-8. Search in Google Scholar

De Mendiburu, F. (2021). Statistical Procedures for Agricultural Research, Package ‘Agricolae’, https://cran.r-project.org/web/packages/agricolae/agricolae.pdf [available 15.09.2021]. Search in Google Scholar

Dziki, D., Laskowski, J. (2004). Influence of kernel size on grinding process of wheat at respective grinding stages. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 54(1), 29-33. Search in Google Scholar

Dziki, D., Różyło, R., Laskowski, J., Grundas, S. (2011). Ocena właściwości fizycznych ziarna pszenicy przy wykorzystaniu analizatora pojedynczych ziarniaków. Inżynieria rolnicza 1(126), 39-46. Search in Google Scholar

Fox, J., Weisberg, S. (2019). An R Companion to Applied Regression, Third edition. Sage, Thousand Oaks CA. https://socialsciences.mcmaster.ca/jfox/Books/Companion/ [available 15.09.2021]. Search in Google Scholar

Geodecki, M., Grundas S. (2003). Liczba i masa ziarniaków w kłosku i kłosie pszenicy, Acta Agrophysica, 2(4), 743-748. Search in Google Scholar

Górecki, T. (2011). Podstawy statystyki z przykładami w R. Wydawnictwo BTC, Legionowo. ISBN: 978-83-60233-69-6. Search in Google Scholar

Grundas, S (2002). Monitoring jednorodności ziarna zbóż - propozycje rozwiązań aparaturowych dla celów hodowlanych i przemysłowych. Biuletyn Informacyjny PAN, 7, 708. Search in Google Scholar

Grundas, S. (2004). Charakterystyka właściwości fizycznych ziarniaków w kłosach pszenicy zwyczajnej Triticum aestivum L., Acta Agrophysica, 102. http://www.old.acta-agrophysica.org/artykuly/acta_agrophysica/ActaAgr_102_2004_0_0_0.pdf. [available 15.09.2021]. Search in Google Scholar

Koronacki, J., Mielniczuk, J. (2001). Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. ISBN: 9788301199784 Search in Google Scholar

Lovric, M. (red.) (2011): International Encyklopedia of Statistical Science. Springer, ISBN 978-3-642-04898-2; Search in Google Scholar

Srivastava, M.S. (2003). Methods of Multivariate Statistics, John Wiley & Sons, New York. ISBN: 978-0-471-46172-2. Search in Google Scholar

Thode, H.C. (2002). Testing for Normality, Marcel Dekker, Inc. New York. ISBN 9780429213250. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo