1. bookVolume 20 (2016): Issue 3 (September 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Image Analysis in Wood Testing - Selected Examples

Published Online: 17 Oct 2016
Volume & Issue: Volume 20 (2016) - Issue 3 (September 2016)
Page range: 183 - 195
Received: 01 Jan 2016
Accepted: 01 May 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Bednarz, B., Wąsik, R. (2014). Wykorzystanie makro- i mikroskopowej identyfikacji gatunkowej drewna w rekonstrukcji zabytkowej architektury na przykładzie strzelnicy garnizonowej na Woli Justowskiej w Krakowie. Międzynarodowa konferencja The role of forest utilization and ergonomics in modern forestry – Abstrakty referatów, Kraków 12-13 czerwiec: 233.Search in Google Scholar

Biotronik (2001). Przyrostomierz „Przyrost WP”.Search in Google Scholar

Braune W., Leman A., Taubert H. (1975). Praktikum z anatomii roślin. Warszawa.Search in Google Scholar

CSS Scan., (1999). Zaawansowany System Wprowadzania i Analizy Obrazów. (C) Computer Scaning Systems. Warszawa.Search in Google Scholar

Janecka, K., Kaczka, R.J. (2014). Zapis erupcji wulkanicznych w przyrostach rocznych limby Pinus cembra L. w Tatrach Wysokich. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 40(16), 183-193.Search in Google Scholar

Lachowicz, H. (2010). Struktura włókien drewna brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) w północno-wschodniej Polsce. Leśne Prace Badawcze 71(1), 39-50.Search in Google Scholar

Lachowicz, H. (2011). Wpływ grubości drzew na wartości wybranych parametrów i wskaźników struktury włókien drewna brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.). Przegląd papierniczy 67, 1-6.Search in Google Scholar

Lachowicz, H., Paschalis-Jakubowicz, P. (2011). Zmienność wybranych wskaźników struktury włókien drewna brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) w północno-wschodniej Polsce. Sylwan, 155(7), 446-458.Search in Google Scholar

Lempa, M., Kaczka, R.J., Rączkowska, Z. (2014). Rekonstrukcja aktywności lawin śnieżnych w Białym Żlebie (Tatry Wysokie) na podstawie przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.). Studia i Materiały CEPL w Rogowie 40(16), 105-112.Search in Google Scholar

Michałowicz, P., Malik, I., Wistuba, M. (2014). Dendrochronologiczny zapis niewielkich trzęsień ziemi występujących na Podhalu. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 40(16), 203-210.Search in Google Scholar

Niedzielska, B. (1995). Zmienność gęstości oraz podstawowych cech makroskopowej struktury drewna jodły (Abies alba Mill.) w granicach jej naturalnego występowania. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie. Leśn., 20, Rozpr. hab. 198.Search in Google Scholar

Nowakowska, J., Aniśko, E., Bieniek, J., Bodył, M., Kantorowicz, W., Klisz, M., Kowalczyk, J., Michalska, A., Przyborowski, J., Przybylski, P. (2010). Metody identyfikacji drewna na podstawie analizy DNA dla potrzeb procesowych straży leśnej. Sprawozdanie końcowe tematu BLP-333, Pozyskano z: http://start.lasy.gov.pl/.Search in Google Scholar

PN-EN 1927-1:2008. Klasyfikacja jakościowa drewna okrągłego iglastego -- Część 1: Świerki i jodły.Search in Google Scholar

PN-EN 1927-2. 2008. Klasyfikacja jakościowa drewna okrągłego iglastego -- Część 2: Sosny.Search in Google Scholar

PN-EN 1927-3. 2008. Klasyfikacja jakościowa drewna okrągłego iglastego -- Część 3: Modrzewie i daglezje.Search in Google Scholar

Socha, K., Bednarz, B., Wąsik, R. (2014). Przynależność gatunkowa drzewa z rezerwatu przyrody„Meteoryt Morasko”, w korzeniu którego utkwił fragment meteorytu. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 5, 97-103.Search in Google Scholar

Strykowski, W. (red). (2012). Czy drewno jest surowcem strategicznym ? W: Strykowski W., Gałecka, A., Pawłowska, J. Drewno – surowiec strategiczny? Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.Search in Google Scholar

Wąsik, R. (2007a). Zmienność wybranych cech makrostruktury i gęstości drewna daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii var. viridis Franco) na terenie Polski. Drewno – Wood. 178(50), 57-85.Search in Google Scholar

Wąsik, R. (2007b). Variability of the share of heartwood on the stem cross-section of the Douglas fir (Pseudotsuga menziesii var. viridis Franco) in Poland. Acta. Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6(4), 71-79.Search in Google Scholar

Wąsik, R. (2009). Identyfikacja gatunkowa fragmentu drewna znalezionego w trakcie ekshumacji zwłok generała Władysława Sikorskiego w kości lewego oczodołu. Arch. Med. Sąd. Krym. 59: 57-59.Search in Google Scholar

Wąsik, R. (2012). Ekspertyza dotycząca oznaczenia gatunku drewna trzech podobrazi drewnianych, pochodzących ze zbiorów muzeum narodowego w Krakowie. Maszynopis w IULiTL UR Kraków.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo