1. bookVolume 20 (2016): Issue 3 (September 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Impact of the System of Air Supply to a Milking Unit on Selected Parameters of Milking Machine Operation

Published Online: 17 Oct 2016
Volume & Issue: Volume 20 (2016) - Issue 3 (September 2016)
Page range: 195 - 205
Received: 01 Jan 2016
Accepted: 01 Mar 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Harms, J. (2009). Automatisches Melken – Stand der Technik und Entwicklungstendenzen. ART-Schriftenreihe, 9, 105-113.Search in Google Scholar

Hofelmayer, T., Meier, T. (1979). So arbeitet der Bio-Milker. Milchpraxis, 17, 64-65.Search in Google Scholar

Kerkhof, J.A. (1972). Drop of vacuum in milk lines. Research Report 2, Inst. of Agricultural Engineering and Rationalization, Wageningen.Search in Google Scholar

Kupczyk, A. (1999). Doskonalenie warunków doju mechanicznego ze szczególnym uwzględnieniem podciśnienia w aparacie udojowym. Inżynieria Rolnicza, 3(9), 114.Search in Google Scholar

Lipiński, M., Czarnociński, F. (1995). Analiza zmian podciśnienia zachodzących w aparacie udojowym Harmony. Roczniki AR Poznań, Rolnictwo, 46, 45-51.Search in Google Scholar

Luberański, A., Pruski, K., Wiercioch, M. (2013). Metoda komputerowego wspomagania obliczeń ciśnieniowych parametrów mechanicznego doju i nacisków masujących strzyk. Agricultural Engineering, 3(146), 235-242.Search in Google Scholar

Nodegren, S.A. (1980). Cyclic vacuum fluctuations in milking machines. Dissertation. Hohenheim.Search in Google Scholar

Rasmussen, M.D., Madsen, N.P. (2000). Effects of milkline vacuum, pulsator airline vacuum, and cluster weight on milk yield, teat condition, and udder health. Journal of Dairy Science, 83, 77-84.10.3168/jds.S0022-0302(00)74858-2Search in Google Scholar

Rasmussen, M.D., Wiking, L., Bjerring, M., Larsen, H.C. (2006). Influence of air intake on the concentration of free fatty acids and vacuum fluctuations during automatic milking. Journal of Dairy Science, 89, 4596–4605.10.3168/jds.S0022-0302(06)72509-7Search in Google Scholar

Rossing, W. (1970). Air consumption of milking machine installations and the required capacity of the vacuum pump. Inst. of Agricultural Engineering and Rationalization, Wageningen. Research Report 4.Search in Google Scholar

Szlachta, J., Wiercioch, M. (1984). Analiza zmian podciśnienia i parametrów doju w komorach kubka udojowego z periodycznym doprowadzeniem powietrza. Roczniki Naukowe Zootechniki, Monografie i Rozprawy, 22, 325-335.Search in Google Scholar

Szlachta, J. (1986). Studia nad wybranymi elementami budowy i użytkowania aparatu udojowego. Zeszyty Naukowe AR Wrocław, Rozprawy, 58, ISSN 0209-1321.Search in Google Scholar

Szlachta, J., Wiercioch, M. (1988). Wpływ dojarek na jakość doju. IBMER Warszawa, OORiDR SITR Wrocław.Search in Google Scholar

Wiercioch, M. (1994). Przepływy w kubku udojowym dojarki mechanicznej. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Rozprawy, 260, ISSN 0867-1427.Search in Google Scholar

Wiercioch, M., Luberański, A., Krzyś, A., Skalska, D. (2013). Analiza i modelowanie wahań podciśnienia w aparacie udojowym w relacji zmian pojemności komory mlecznej kolektora. Agricultural Engineering, 4(147), T.1, 383-392.Search in Google Scholar

Vetter, A., van Dorland, H.A., Youssef, M., Bruckmaier, R.M. (2014). Effects of a latency period between pre-stimulation and teat cup attachment and periodic vacuum reduction on milking characteristics and teat condition in dairy cows. Journal of Dairy Research, 81, 107-112.10.1017/S002202991300061724433587Search in Google Scholar

ISO ‒ 5707:(1983). Milking machine installations. Construction and performance.Search in Google Scholar

ISO ‒ 5707:(2007). Milking machine installations. Construction and performance.Search in Google Scholar

ISO ‒ 6690:(2007). Milking machine installations - Mechanical tests.Search in Google Scholar

www.1 Obtained from: http://www.milkrite.com/US/Products/impulse_air.htm.Search in Google Scholar

www.2 Obtained from: http://www.apagro.pl/HeroGraf/do_pobrania/top_agrar1.jpg.Search in Google Scholar

www.3 Obtained from: http://www.apagro.pl/HeroGraf/do_pobrania/top_agrar2.jpg.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo