1. bookVolume 20 (2016): Issue 3 (September 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Analysis of Technical Assumptions of Selection of Elements of a Landfill Site on the Municipal Area

Published Online: 17 Oct 2016
Volume & Issue: Volume 20 (2016) - Issue 3 (September 2016)
Page range: 171 - 182
Received: 01 Nov 2016
Accepted: 01 May 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Dokumentacja geologiczno-hydrogeologiczna, (1995-1996). Stary Sącz,Search in Google Scholar

Generowicz, A., Gąska, K. (2014). Research on waste generation indicators for 40 thousand inhabitants community. Archives of Waste Management. ISSN 1733-4381.Search in Google Scholar

Jamróz, A. (2012). Prawidłowa budowa, eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów zgodnie z przepisami prawa polskiego. Czasopismo Techniczne, Zeszyt 4, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków, 87-100.Search in Google Scholar

Kaczor, G., Bergel, T. (2006). Szacowana a rzeczywista ilość odpadów komunalnych zbieranych w gminach wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 3/2/, 5-16.Search in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2013). www.stat.gov.plSearch in Google Scholar

Machajski, J., Olearczyk, D. (2008). Bilans wodny w obrębie składowiska odpadów komunalnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 7, 89-100.Search in Google Scholar

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2004-2011 wraz z Prognozą do roku 2015. (2004). Stary SączSearch in Google Scholar

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019. (2012). Nowy SączSearch in Google Scholar

Przydatek, G. (2012a). Jakość wód podziemnych w rejonie użytkowanego składowiska odpadów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/IV, 59-70.Search in Google Scholar

Przydatek, G. (2012b). Ocena sprawności systemu odwodnienia eksploatowanego składowiska odpadów komunalnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/III, 217-226.Search in Google Scholar

Rosik-Dulewska, C. (2011). Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa. ISBN 9788301163532Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).Search in Google Scholar

Władarz, M. (2003). Gospodarka odpadami. Poradnik przedsiębiorcy. Warszawa. ISBN 83-88802-64-XSearch in Google Scholar

Wolski, W. (2009). Projekt budowlany rekultywacji składowiska odpadów. Warszawa.Search in Google Scholar

Wysokiński, L. (2009). Zasady budowy składowisk odpadów. Instytut Techniki Budowlanej, WarszawaSearch in Google Scholar

Żygadło, M. (pod red.). (2001). Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Wyd. PZITS, Poznań.Search in Google Scholar

Źygadło M., (2002). Gospodarka odpadami komunalnymi. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 1-300Search in Google Scholar

Rekultywacja. (on-line). 2015. Obtained from: www.ochronasrodowiska.eu/nowosci/rekultywacjaskladowiska-odpadow-kto-kiedy-i-dlaczego-224834.html dostęp 17.04.2015 r.Search in Google Scholar

www.geoportal.gov.pl dostęp 20.04.2015 r.Search in Google Scholar

www.malopolskie.pl dostęp 18.06.2016 r.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo