Informacje o czasopiśmie
Pobierz okładkę
20
MNiSW
100
ICV
11
Google Scholar h5-index
13
Google Scholar h5-median
eISSN:
2545-2835
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Engineering, Introductions and Overviews, other, Geosciences, Materials Sciences, Physics