Informacje o czasopiśmie
Pobierz okładkę
0.7
Impact Factor
0.17
JCI
20
MNiSW
100
ICV
7
Google Scholar h5-index
14
Google Scholar h5-median
eISSN:
2543-4292
ISSN:
2451-0262
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
Volume Open
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Artificial Intelligence, Engineering, Electrical Engineering, Electronics