Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-3973
ISSN
1210-3896
Pierwsze wydanie
23 May 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 25 (2017): Zeszyt 4 (December 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-3973
ISSN
1210-3896
Pierwsze wydanie
23 May 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo