Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1897-3191
Pierwsze wydanie
23 Feb 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 51 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1897-3191
Pierwsze wydanie
23 Feb 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Original research paper

0 Artykułów

Original research paper

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo