Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1897-3191
Pierwsze wydanie
23 Feb 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 47 (2018): Zeszyt 3 (September 2018)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1897-3191
Pierwsze wydanie
23 Feb 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Original research paper

Review paper

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo