Journal of Social and Economic Statistics's Cover Image
Otwarty dostęp

Journal of Social and Economic Statistics

Volume 9 (2020): Issue 2 (December 2020)

Pobierz okładkę

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2285-388X
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Business and Economics, Business Management, other, Mathematics and Statistics for Economists, Statitistics, Econometrics