Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2296-990X
Pierwsze wydanie
19 Nov 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski, Niemiecki

Wyszukiwanie

Tom 7 (2020): Zeszyt 1 (January 2020)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2296-990X
Pierwsze wydanie
19 Nov 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski, Niemiecki

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo