Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2519-5808
Pierwsze wydanie
12 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki

Wyszukiwanie

Tom 41 (2019): Zeszyt 2 (July 2019)
What is What? Focus on Transdisciplinary Concepts and Terminology in Neuroaesthetics, Cognition and Poetics / Was ist Was? Transdisziplinäre Konzepte und Terminologien in Neuro-Ästhetik, Kognition und Poetik. Guest Editors: Renata Gambino, Grazia Pulvirenti, Elisabetta Vinci.

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2519-5808
Pierwsze wydanie
12 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Editorial

Original Contributions – Originalbeiträge

Announcements - Ankündigungen

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo