Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2519-5808
Pierwsze wydanie
12 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki

Wyszukiwanie

Tom 42 (2020): Zeszyt 2 (August 2020)
Motion in Experience. Philosophical and Psychological Perspectives I. Guest Editors: Jagna Brudzińska, Alice Pugliese

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2519-5808
Pierwsze wydanie
12 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Postponement – Verschiebung

Editor’s Introduction – Einführung der Editoren

Original Contributions – Originalbeiträge

Announcements – Ankündigungen

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo