Foundations of Computing and Decision Sciences's Cover Image
Otwarty dostęp

Foundations of Computing and Decision Sciences

Volume 48 (2023): Issue 1 (March 2023)

Pobierz okładkę

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2300-3405
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Artificial Intelligence, Software Development