Foundations of Computing and Decision Sciences's Cover Image
Otwarty dostęp

Foundations of Computing and Decision Sciences

Volume 47 (2022): Issue 4 (December 2022)

Special issue: “Recent advances on supply chain network design”

Pobierz okładkę
9 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2300-3405
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Artificial Intelligence, Software Development