European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation's Cover Image
Otwarty dostęp

European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation

Volume 7 (2016): Issue 1 (May 2016)

Pobierz okładkę
9 Artykułów
Otwarty dostęp | 26 maj 2016
Editors’ note
Otwarty dostęp | 26 maj 2016
Cultural Tourism

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2182-4924
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Business and Economics, Business Management, Industries, Tourism, Hospitality, Travel, Event Industry, Leisure Industry, other, Sports and Recreation