Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2459-5616
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 5 (2019): Zeszyt 1 (May 2019)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2459-5616
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo