Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2459-5616
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 4 (2018): Zeszyt 1 (June 2018)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2459-5616
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo