Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1802-4866
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 12 (2018): Zeszyt 2 (December 2018)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1802-4866
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo