1. bookTom 12 (2018): Zeszyt 2 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1802-4866
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Joseph E. Stiglitz: Euro – How a Common Currency Threatens the Future of Europe

Data publikacji: 01 Feb 2019
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2018) - Zeszyt 2 (December 2018)
Zakres stron: 50 - 53
Otrzymano: 21 Nov 2018
Przyjęty: 02 Dec 2018
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo