Annals of West University of Timisoara - Mathematics and Computer Science's Cover Image
Otwarty dostęp

Annals of West University of Timisoara - Mathematics and Computer Science

Volume 56 (2018): Issue 1 (July 2018)

Pobierz okładkę
10 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1841-3307
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
1 raz w roku
Dziedziny czasopisma:
Mathematics, General Mathematics