Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2444-8656
Pierwsze wydanie
01 Jan 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 7 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2444-8656
Pierwsze wydanie
01 Jan 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo