Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2444-8656
Pierwsze wydanie
01 Jan 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 6 (2021): Zeszyt 2 (July 2021)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2444-8656
Pierwsze wydanie
01 Jan 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo