Applied Computer Systems's Cover Image
Otwarty dostęp

Applied Computer Systems

Volume 27 (2022): Issue 2 (December 2022)

Pobierz okładkę
12 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2255-8691
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Information Technology, Project Management, Software Development, Artificial Intelligence