Applied Computer Systems's Cover Image
Otwarty dostęp

Applied Computer Systems

Volume 24 (2019): Issue 1 (May 2019)

Pobierz okładkę
10 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2255-8691
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Information Technology, Project Management, Software Development, Artificial Intelligence