1. bookTom 33 (2023): Zeszyt 1 (March 2023)
    Image Analysis, Classification and Protection (Special section, pp. 7-70), Marcin Niemiec, Andrzej Dziech and Jakob Wassermann (Eds.)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8492
Pierwsze wydanie
05 Apr 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Fractional Time–Invariant Compartmental Linear Systems

Data publikacji: 29 Mar 2023
Tom & Zeszyt: Tom 33 (2023) - Zeszyt 1 (March 2023) - Image Analysis, Classification and Protection (Special section, pp. 7-70), Marcin Niemiec, Andrzej Dziech and Jakob Wassermann (Eds.)
Zakres stron: 97 - 102
Otrzymano: 15 Apr 2022
Przyjęty: 21 Sep 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8492
Pierwsze wydanie
05 Apr 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Busłowicz, M. (2008). Stability of linear continuous-time fractional order systems with delays of the retarded type, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 56(4): 319–324. Search in Google Scholar

Busłowicz, M. (2012) Stability analysis of continuous-time linear systems consisting of n subsystems with different fractional orders, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 60(2): 279–284. Search in Google Scholar

Farina, L. and Rinaldi, S. (2000). Positive Linear Systems: Theory and Applications, Wiley, New York. Search in Google Scholar

Kaczorek, T. (2002). Positive 1D and 2D Systems, Springer, London. Search in Google Scholar

Kaczorek, T. (2010). Positive linear systems with different fractional orders, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 58(3): 453–458. Search in Google Scholar

Kaczorek, T. (2011a). Selected Problems of Fractional System Theory, Springer, Berlin. Search in Google Scholar

Kaczorek, T. (2011b). Positive linear systems consisting of n subsystems with different fractional orders, IEEE Transactions on Circuits and Systems 58(7): 1203–1210. Search in Google Scholar

Kaczorek, T. and Rogowski, K. (2015). Fractional Linear Systems and Electrical Circuits, Springer, Cham. Search in Google Scholar

Ruszewski, A. (2019). Stability of discrete-time fractional linear systems with delays, Archives of Control Sciences 29(3): 549–567. Search in Google Scholar

Sajewski, Ł. (2016). Descriptor fractional discrete-time linear system with two different fractional orders and its solution, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 64(1): 15–20. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD