1. bookTom 8 (2011): Zeszyt 1 (December 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
ISSN
1409-7001
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

“Transformation of the concept of global security after the end of the cold war“

Data publikacji: 01 Feb 2013
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2011) - Zeszyt 1 (December 2011)
Zakres stron: 151 - 163
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
ISSN
1409-7001
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Baylis, J. (2001). Globalization of World Politics: an introduction to international relations. Oxford University PressSearch in Google Scholar

2. Mingst, A.K. (2007). Essentials of International Relations. 4th ed. The Norton Series in World PoliticsSearch in Google Scholar

3. Fukuyama, F. (1993). The End of History and the Last Man. Penguin Books LimitedSearch in Google Scholar

4. Buzan, B. (1983). Peoples, States and Fear: the national security problem in international relations. London: Wheatsheaf BooksSearch in Google Scholar

5. Baylis, J. (2001). Globalization of World Politics: an introduction to international relations. London: Oxford University PressSearch in Google Scholar

6. Weaver, O. (1993). Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe. London: Pinter Publishers Ltd.Search in Google Scholar

7. Hutchings, R. (2009). The United States and the emerging global security agenda. Chaillot PaperSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo