1. bookTom 8 (2011): Zeszyt 1 (December 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
ISSN
1409-7001
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

The Roma Situation in Republic of Croatia and Comparative Analysis with Republic of Macedonia

Data publikacji: 01 Feb 2013
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2011) - Zeszyt 1 (December 2011)
Zakres stron: 132 - 150
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
ISSN
1409-7001
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

• European Commission, “The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 2010 Progress Report“, Brussels, (2010);Search in Google Scholar

• Europska komisija protiv rasizma i netolerancije, “Analiza stanja ECRI-ja u pojedinim zemljama: Izvecse o Hrvatskoj“, Strasbourg (1999) page.16;Search in Google Scholar

• Europska komisija protiv rasizma i netolerancije, “Drugo izvecse o Hrvatskoj“, Strasbourg (2001) page.12;Search in Google Scholar

• Europska komisija protiv rasizma i netolerancije, “Trece izvecse o Hrvatskoj“, Strasbourg (2005) page.31;Search in Google Scholar

• Fond za obrazovanja Roma, “Analiza situacije u zemlji i strateske smernice za Hrvatsku“, (2007);Search in Google Scholar

• Government of Croatia, 2010 Progress Report, (2011);Search in Google Scholar

• Government of Republic of Macedonia, Information about activities from the Decade for inclusion of the Roma 2005-2015, Skopje (2010);Search in Google Scholar

• Kusan, Lovorka and Zoon I., “Report on Roma Access to Employment: Croatia“, Council of Europe (2004);Search in Google Scholar

• Nikolic S., Skegro M., Kasum C., Monitoring Framework for the Decade of Roma Inclusion-Croatia, UNDP (2010);Search in Google Scholar

• Novak J., “Hrvatska: Stanje u zemlji u podrucju obrazovanja Roma i radna strategija fonda za obrazovanja Roma“, (2007);Search in Google Scholar

• Povjerenstvo za pracanje provedbe Nacionalnog programa za Rome, Izvjesce o provodenju Nacionalnog programa za Rome za 2004, 2005 i 2006 godinu, pages:136-41.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo